Bouw- en woonrijp maken De Opslach te Surhuisterveen

Dinsdag 2 oktober 2012 | In WRM+BRM

Eind 2011 is Witteveen Surhuisterveen, in opdracht van gemeente Achtkarspelen, gestart met het bouwrijp maken van het inbreidingsplan “De Opslach” in Surhuisterveen.  De voormalige tennisbaan aan de Vierhuisterweg heeft plaatsgemaakt voor nieuwe (starters)woningen.

In de bouwrijp-fase is een gescheiden rioolsysteem aangebracht, is een vijver gegraven en zijn bouwwegen aangelegd. Inmiddels zijn de huizen gebouwd, en deels al bewoond. Op dit moment wordt gewerkt aan de afrondende fase.  De definitieve wegen, trottoirs en parkeervakken worden aangelegd.