Browsing articles in "Uncategorized"

Nieuws Witteveen

Opening Warmoltsstrjitte Harkema


Maandag 15 oktober 2018
Woensdagmiddag 10 oktober is de Warmoltsstrjitte in Harkema officieel geopend. Dat deden wethouder M. de Haan en S. Planting van Plaatselijk Belang door het verwijderen van het bord met de tekst ‘slecht wegdek’. Oktober vorig jaar zijn wij met de werkzaamheden van start gegaan. Het riool is vernieuwd en de straten zijn flink opgeknapt. ‘De

Lees hele artikel

Projectbezoek basisscholen Harkema


Donderdag 26 april 2018
Bij de start van de reconstructiewerkzaamheden (oktober-2017) aan de Warmoltsstrjitte in Harkema heeft Witteveen Surhuisterveen een gastles gegeven aan de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen ’t Holdersnêst en CBS De Wynroas. De leerlingen zijn toen geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, de veiligheid en gevaren op en rondom het werkterrein, de fietsadviesroutes, etc. Tijdens

Lees hele artikel

Artikel in Leeuwarder Courant – Noordz


Woensdag 25 april 2018
Op 15 maart 2018 stond onderstaand artikel over Witteveen in de bijlage Noordz van de Leeuwarder Courant.

Lees hele artikel

Herinrichting entreegebied de Kruidhof Buitenpost


Donderdag 22 maart 2018
Op 5 maart is Witteveen gestart met de werkzaamheden bij de Kruidhof in Buitenpost. Het terras is klaar en we zijn nu bezig met de zogenaamde tút en derút parkeerplaats.    

Lees hele artikel

Werkzaamheden drukriolering gemeente Heerenveen


Donderdag 14 november 2013
De gemeente Heerenveen heeft opdracht verstrekt voor het aanpassen van persleidingen en bijkomende werken in het rioolstelsel van Luinjeberd. De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van lozingsconstructies en het aanbrengen van gestuurde boringen. Daarbij moeten diverse damwanden aangebracht worden ten behoeve van grondkeringen nabij gemalen. Lozingsconstructie van de drukriolering op het vrij-verval stelsel komen te vervallen

Lees hele artikel

Uitvoering Rolstoelpad Beetsterzwaag gestart


Maandag 28 oktober 2013
Witteveen Surhuisterveen is in vroegtijdig stadium betrokken geweest bij de voorbereidingen van het Rolstoelpad. Op zeer plezierige wijze is, in opdracht van de “Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag”, de de voorbereiding afgerond en is de uitvoering reeds gestart. Door beschikbaar gestelde middelen van diverse fondsen en instanties is dit project mogelijk gemaakt. De plaatselijke bevolking en verenigingen hebben voor de aanleg van het rolstoelpad acties

Lees hele artikel

Succes voor meisjes E pupillen “VV De Sweach”


Maandag 14 oktober 2013
De kleinste dames van “VV De Sweach” zijn het seizoen veelbelovend van start gegaan. Witteveen Surhuisterveen wenst de dames succes en vertrouwt dit seizoen weer op heel veel voetbalplezier. Jong, enthousiast en actief overeenkomstig de werkwijze van Witteveen Surhuisterveen.

Lees hele artikel

Design en Construct “RWA Achtkant te Buitenpost”


Dinsdag 1 oktober 2013
In nauwe samenwerking met de Gemeente Achtkarspelen is het plan “RWA Achtkant” te Buitenpost  tot stand gekomen. De werkzaamheden bestaan uit het reconstrueren van de openbare ruimte, het aanbrengen van RWA afvoeren en het deels vervangen van de VWA afvoeren. Witteveen Surhuisterveen heeft na diverse inventarisaties het bestek met bijbehorende tekeningen kunnen samenstellen.  De plannen zijn

Lees hele artikel

Herstel rioolinlaten gemeente Franekeradeel


Woensdag 20 maart 2013
De gemeente Franekeradeel heeft Witteveen Surhuisterveen opdracht verstrekt voor het repareren van 96 rioolinlaten van buitenaf. Begin 2009 kreeg Witteveen opdracht voor de meest urgente maatregelen. Met de vervolgopdracht wordt het probleem definitief opgelost. Door een lekke inlaat spoelt vaak zand in het rioolstelsel. Gevaarlijke situaties treden op als gevolg van verzakkingen in onder andere

Lees hele artikel