Gastles Witteveen op basisschool ’t Holdersnêst en Christelijke basisschool De Wynroas

Maandag 6 november 2017 | In Algemeen

Op woensdag 18 oktober heeft Witteveen Surhuisterveen een gastles gegeven aan de groepen 5 t/m 8 van basisschool ’t Holdersnêst over veiligheid bij wegwerkzaamheden. Ditzelfde hebben wij op donderdag 2 november ook gedaan bij de groepen 5 t/m 8 van CBS De Wynroas.

Wij hebben de kinderen geïnformeerd over de werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden op de Warmoltsstrjitte in Harkema. We hebben de kinderen tevens wat verteld over de fietsadviesroute, of zoals een leerling op de Wynroas dat zo mooi zei “De Fietsadfietsroute”.

Door middel van bordjes wordt aangeven hoe de kinderen op een veilige manier de Warmoltsstrjitte kunnen oversteken zonder dat zij onze werkzaamheden daarbij kruisen.

Verder hebben wij het nog gehad over de veiligheid op en rondom het werkterrein.
Hier was de boodschap: NIET SPELEN OP HET BOUWTERREIN. BLIJF BUITEN DE AFZETTINGEN, OOK NA WERKTIJD EN IN DE WEEKENDEN, OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN.

En tot slot hebben wij het nog gehad over de dode hoek. Na de voorlichting in de klas mochten de leerlingen naar buiten en heeft Witteveen nog het e.e.a. verteld over de Dode hoek. Wij hebben een vrachtwagen geregeld om te laten zien en om duidelijk te maken wat de dode hoek precies inhoud en wat voor gevaren dit met zich mee kan brengen.

Op ’t Holdersnêst was direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om een starthandeling te organiseren met de wethouder van de gemeente Achtkarspelen.

De leerlingen van groep 7 en 8 van ’t Holdersnêst hebben op 18 oktober samen met Witteveen, de gemeente en de wethouder het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden.