Herstel rioolinlaten gemeente Franekeradeel

Woensdag 20 maart 2013 | In Uncategorized

De gemeente Franekeradeel heeft Witteveen Surhuisterveen opdracht verstrekt voor het repareren van 96 rioolinlaten van buitenaf. Begin 2009 kreeg Witteveen opdracht voor de meest urgente maatregelen. Met de vervolgopdracht wordt het probleem definitief opgelost.

Door een lekke inlaat spoelt vaak zand in het rioolstelsel. Gevaarlijke situaties treden op als gevolg van verzakkingen in onder andere verhardingen. De door Witteveen Surhuisterveen voorgestelde oplossing is positief ontvangen.

Lekke rioolinlaten  worden middels zadelstukken gerepareerd. Nadat de standpijp in de bestaande inlaatkast is verwijderd kan het zadelstuk  worden aangebracht op de lekkende inlaatkast. Vervolgens kan de standpijp worden aangesloten op het zadelstuk, en de rioolinlaat is waterdicht hersteld.

De werkzaamheden zullen z.s.m. worden opgestart.