Nieuws Witteveen

Gastles basisschool De Bernebrêge


Dinsdag 14 mei 2019
In de meivakantie zijn wij begonnen met de werkzaamheden aan De Merel in Surhuisterveen. Op woensdag 8 mei hebben we samen met wethouder Max de Haan van gemeente Achtkarspelen een gastles gegeven over deze werkzaamheden. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod: Uitleg over de werkzaamheden. Welke werkzaamheden worden uitgevoerd en waarom; Schoolzone De veiligheid

Lees hele artikel

Aanbrengen RWA-riool Burgemeester Steenhuisenlaan te Burgum


Maandag 4 maart 2019
Binnenkort start Witteveen Surhuisterveen in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel met de werkzaamheden in de Burg. Steenhuisenlaan te Burgum. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Burg. Bothenius Lohmanlaan en Burg. Steenhuisenlaan nr. 34. Op dit deel van de Burg. Steenhuisenlaan wordt een RWA-riool aangebracht. Momenteel ligt hier nog een gemengd rioolstelsel, dit wordt door de

Lees hele artikel

Opening Warmoltsstrjitte Harkema


Maandag 15 oktober 2018
Woensdagmiddag 10 oktober is de Warmoltsstrjitte in Harkema officieel geopend. Dat deden wethouder M. de Haan en S. Planting van Plaatselijk Belang door het verwijderen van het bord met de tekst ‘slecht wegdek’. Oktober vorig jaar zijn wij met de werkzaamheden van start gegaan. Het riool is vernieuwd en de straten zijn flink opgeknapt. ‘De

Lees hele artikel

Projectbezoek basisscholen Harkema


Donderdag 26 april 2018
Bij de start van de reconstructiewerkzaamheden (oktober-2017) aan de Warmoltsstrjitte in Harkema heeft Witteveen Surhuisterveen een gastles gegeven aan de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen ’t Holdersnêst en CBS De Wynroas. De leerlingen zijn toen geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, de veiligheid en gevaren op en rondom het werkterrein, de fietsadviesroutes, etc. Tijdens

Lees hele artikel

Artikel in Leeuwarder Courant – Noordz


Woensdag 25 april 2018
Op 15 maart 2018 stond onderstaand artikel over Witteveen in de bijlage Noordz van de Leeuwarder Courant.

Lees hele artikel

Herinrichting entreegebied de Kruidhof Buitenpost


Donderdag 22 maart 2018
Op 5 maart is Witteveen gestart met de werkzaamheden bij de Kruidhof in Buitenpost. Het terras is klaar en we zijn nu bezig met de zogenaamde tút en derút parkeerplaats.    

Lees hele artikel

Witteveen neemt Klic-App in gebruik


Maandag 26 februari 2018
Sinds enkele weken maakt Witteveen Surhuisterveen gebruik van de Klic-App van GoConnectIT. We weten allemaal dat het aantal graafschades in Nederland een enorm probleem is en wij zochten daarom naar mogelijkheden om de kans op graafschades te beperken. Met leverancier GoConnectIT, de Klic-App en de Preventie Service hebben we nu een tool die zorgt voor

Lees hele artikel

Herinrichting Stationsgebied Buitenpost


Maandag 27 november 2017
Onlangs heeft Witteveen Surhuisterveen zijn werkzaamheden rondom het Station van Buitenpost afgerond. In opdracht van de NS en de gemeente Achtkarspelen is een erg fraai gebied gerealiseerd. Witteveen heeft hierin gezorgd voor de totale uitvoering met o.a. nieuwe bestrating, plaatsing van een trap/keerwand en riolering.             

Lees hele artikel

Realisatie fietspad Sânsleat te Twijzel


Maandag 27 november 2017
 In opdracht van de gemeente Achtkarspelen heeft Witteveen Surhuisterveen de wandelroute tussen De Miedwei en het fietspad “De njoggen alde mantsjes” aangepast naar een fietspad. Deze fietsverbinding is 700m lang en is uitgevoerd in beton. Een betonnen fietspad heeft veel voordelen boven andere verhardingsmaterialen. Belangrijke aspecten voor de opdrachtgever zijn eenvoudige en snelle aanleg, lage

Lees hele artikel

Aanleg Groengordel te Buitenpost


Maandag 27 november 2017
In opdracht van de gemeente Achtkarspelen heeft Witteveen Surhuisterveen de afgelopen periode de betonpaden, twee bruggen en een vlonder gerealiseerd. Op 4 november jl. is het park feestelijk geopend door wethouder K. Antuma. De groengordel is een afwisselend park aan de rand van Buitenpost. Deze gordel vormt de scheiding tussen de woonwijken en de rondweg.

Lees hele artikel
Pages:1234»