Nieuws Witteveen

Werkzaamheden drukriolering gemeente Heerenveen


Donderdag 14 november 2013
De gemeente Heerenveen heeft opdracht verstrekt voor het aanpassen van persleidingen en bijkomende werken in het rioolstelsel van Luinjeberd. De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van lozingsconstructies en het aanbrengen van gestuurde boringen. Daarbij moeten diverse damwanden aangebracht worden ten behoeve van grondkeringen nabij gemalen. Lozingsconstructie van de drukriolering op het vrij-verval stelsel komen te vervallen

Lees hele artikel

Uitvoering Rolstoelpad Beetsterzwaag gestart


Maandag 28 oktober 2013
Witteveen Surhuisterveen is in vroegtijdig stadium betrokken geweest bij de voorbereidingen van het Rolstoelpad. Op zeer plezierige wijze is, in opdracht van de “Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag”, de de voorbereiding afgerond en is de uitvoering reeds gestart. Door beschikbaar gestelde middelen van diverse fondsen en instanties is dit project mogelijk gemaakt. De plaatselijke bevolking en verenigingen hebben voor de aanleg van het rolstoelpad acties

Lees hele artikel

Succes voor meisjes E pupillen “VV De Sweach”


Maandag 14 oktober 2013
De kleinste dames van “VV De Sweach” zijn het seizoen veelbelovend van start gegaan. Witteveen Surhuisterveen wenst de dames succes en vertrouwt dit seizoen weer op heel veel voetbalplezier. Jong, enthousiast en actief overeenkomstig de werkwijze van Witteveen Surhuisterveen.

Lees hele artikel

Design en Construct “RWA Achtkant te Buitenpost”


Dinsdag 1 oktober 2013
In nauwe samenwerking met de Gemeente Achtkarspelen is het plan “RWA Achtkant” te Buitenpost  tot stand gekomen. De werkzaamheden bestaan uit het reconstrueren van de openbare ruimte, het aanbrengen van RWA afvoeren en het deels vervangen van de VWA afvoeren. Witteveen Surhuisterveen heeft na diverse inventarisaties het bestek met bijbehorende tekeningen kunnen samenstellen.  De plannen zijn

Lees hele artikel

Herstel rioolinlaten gemeente Franekeradeel


Woensdag 20 maart 2013
De gemeente Franekeradeel heeft Witteveen Surhuisterveen opdracht verstrekt voor het repareren van 96 rioolinlaten van buitenaf. Begin 2009 kreeg Witteveen opdracht voor de meest urgente maatregelen. Met de vervolgopdracht wordt het probleem definitief opgelost. Door een lekke inlaat spoelt vaak zand in het rioolstelsel. Gevaarlijke situaties treden op als gevolg van verzakkingen in onder andere

Lees hele artikel

Bestekken W04-2012 en W05-2012 Gemeente Achtkarspelen


Woensdag 20 februari 2013
Witteveen Surhuisterveen is aannemer van de bestekken W04-2012 en W05-2012 in de Gemeente Achtkarspelen. Het betreft de “Reconstructie Bernhardlaan” te Buitenpost en de “Reconstructie Pauloane” te Harkema. We prijzen het beleid van de gemeente Achtkarspelen  om lokale ondernemers in aanmerking te laten komen voor deze werken. We hebben er vertrouwen in de bestekken, welke bestaan

Lees hele artikel

Drukriolering Berkenweg Drijber


Woensdag 20 februari 2013
In opdracht van de Gemeente Midden Drenthe  is gestart met de aanpassingen van het drukrioleringsstelsel  Berkenweg te Drijber. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van enkele kilometers rioolpersleiding, waaronder ca. 300 meter gestuurde boring. Daarnaast wordt het stelsel op bestaande knooppunten aangepast en wordt het gemaal aan de Berkenweg gerenoveerd.

Lees hele artikel

Bouw- en woonrijp maken De Opslach te Surhuisterveen


Dinsdag 2 oktober 2012
Eind 2011 is Witteveen Surhuisterveen, in opdracht van gemeente Achtkarspelen, gestart met het bouwrijp maken van het inbreidingsplan “De Opslach” in Surhuisterveen.  De voormalige tennisbaan aan de Vierhuisterweg heeft plaatsgemaakt voor nieuwe (starters)woningen. In de bouwrijp-fase is een gescheiden rioolsysteem aangebracht, is een vijver gegraven en zijn bouwwegen aangelegd. Inmiddels zijn de huizen gebouwd, en deels

Lees hele artikel

Reconstructie riolering Natuurschoonweg en gemaal Nietap


Maandag 17 september 2012
Op maandag 17 september is Witteveen Surhuisterveen, in opdracht van de gemeente Noordenveld, gestart met de werkzaamheden aan de Natuurschoonweg te Nietap. De werkzaamheden starten met het frezen en opnemen van de asfaltverharding en de daarbij behorende funderingslaag.  Er zal in de doorgaande straat een betonriool met een diameter van 700 mm worden aangebracht. In de zijstraat komt

Lees hele artikel

Stremming Gauke Boelensstraat te Drachten


Donderdag 2 augustus 2012
Vanaf 20 augustus zal Witteveen Surhuisterveen de gehele Gauke Boelensstraat in Drachten, vanaf de verkeerslichten bij de Zuiderhogeweg tot de rotonde bij de Lawei, stremmen. Als vervolg op de rioleringswerkzaamheden aan de Gauke Boelensstraat zal nu de riolering op diverse kruispunten worden vervangen. Het betreft de kruisingen met de Zuiderhogeweg, Burmanialaan, Tjalling Wagenaarstraat en de

Lees hele artikel
Pages:«1234»