Project “Vervanging riolering Tochmalaan, Kriekepitte en Nobel te Kollum”

Dinsdag 2 februari 2016 | In Rioolreconstructie

Witteveen Surhuisterveen heeft het project “Vervanging riolering Tochmalaan, Kriekepitte en Nobel te Kollum” aangenomen. Dit werk is aanbesteed door de gemeente Kollumerland c.a. In grote lijnen beslaat dit project het aanbrengen van een nieuw betonriool (diam. 800mm), en het leveren en aanbrengen van elementen- en asfaltverharding.

Medio juni 2016 zal dit project van start gaan. De startdatum is afhankelijk van het gereed komen van een ander project waarbij werkzaamheden aan de verkeersbrug aan de Tochmalaan worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen i.v.m. de bereikbaarheid van de aangrenzende woonwijken niet tegelijkertijd plaatsvinden.