Aanleg drukriolering Bloemketerp in Franeker

Vrijdag 29 maart 2013 | In

Algemene informatie
De kleedaccommodatie aan de Bloemketerp in Franeker is in opdracht van de gemeente Franekeradeel aangesloten op de riolering. Na uitvoering loost het gebouw op een rioolgemaal dat het afvalwater, via een persleiding, in het dichtstbijzijnde vrijvervalriool kwijt kan. Het dakoppervlak en de kolken zijn afgekoppeld en lozen op het oppervlaktewater.

Tijdens de uitvoering is een persleiding onder de vaart aangebracht middels een gestuurde boring. Tegen stank en H2S-vorming  is bij het lozingspunt gebruik gemaakt van een “onderwaterlozingsput”.

Het ontwerp is opgesteld door Witteveen Surhuisterveen, op basis van eisen en uitgangspunten van de gemeente.

Opdrachtgever: gemeente Franekeradeel 

Cijfers/ Techniek:
aanbrengen persleiding 63 mm
– leveren en aanbrengen rioolgemaal incl. het aansluiten en installeren van de voeding
– gestuurde boring t.b.v. persleiding 63 mm, ca. 30 meter
– aanbrengen onderwaterlozingsput en aansluiten op vrijvervalriool

Periode realisatie: maart 2013