Herinrichting Jan Eisengastrjitte te Gorredijk

Dinsdag 8 oktober 2019 | In

Witteveen Surhuisterveen is maandag 30 september, in opdracht van gemeente Opsterland, begonnen met de Herinrichting van de Jan Eisengastrjitte te Gorredijk. Er wordt een aparte regenwater riool aangelegd, zodat er in de nieuwe situatie een gescheiden rioolstelsel ligt. Verder zullen wij de huis- en kolkaansluitingen vervangen en opnieuw aansluiten. De rijbaan wordt voorzien van nieuwe straatbakstenen. De kruispunten en parkeervakken zullen voorzien worden van nieuwe betonstraatstenen. En de tegelpaden worden voorzien van nieuwe tegels. Tot slot worden er nog wat bomen en beplanting aangebracht, wat er uiteindelijke voor zorgt dat de straat weer klaar is voor de toekomst en weer jaren vooruit kan.

Fasering:
De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: Aanpassen parkeerterrein Loaijerstrjitte
  • Fase 2: Het deel van de J. Eisengastrjitte tussen Kerkewal en de Loaijerstrjitte, incl. een deel van de Loaijerstrjitte t/m huisnr. 29
  • Fase 3: Het deel van de J. Eisengastrjitte tussen de Loaijerstrjitte en de Stationsweg

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer worden omgeleid.

Periode Realisatie:
Uitvoering, afhankelijk van het weer, tussen 30 september  en 20 december 2019.

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland

Cijfers/Techniek:
–          Opbreken straatbakstenen ± 1.450 m²
–          Opbreken betonstraatstenen ± 545 m²
–          Opbreken tegels ± 785 m²
–          Opbreken kantopsluitingen, ± 825 m¹
–          Verwijderen kolken ± 28 stuks
–          Ontgraven  van grond ± 2.400 m³
–          Verwerken van grond, incl. leverantie ± 1.715 m³
–          Leveren en aanbrengen leidingwerk tbv huis-/kolkaansluitingen ± 540 m¹
–          Lev. en aanbr. hoofdriool PVC Ø 250 en Ø 315 ± 320 m¹
–          Lev. en aanbr. straat-/trottoirkolken ± 49 stuks
–          Lev. en aanbr. Inspectieputten beton, 9 stuks
–          Lev. en aanbr. funderingslaag ± 2.100 m²
–          Lev. en aanbr. Straatlaag ± 3.020 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen ± 1.470 m¹
–          Lev. en aanbr. betonstraatstenen ± 1.975 m²
–          Lev. en aanbr. straatbakstenen ± 1.500 m²
–          Lev. en aanbr. betontegels ± 1.270 m²
–          Lev. en aanbr. van groenvoorzieningen