Herontwikkeling sportveld Twijzel

Maandag 21 januari 2019 | In

Algemene informatie:
In opdracht van de gemeente Achtkarspelen is Witteveen Surhuisterveen begin december gestart met de Herontwikkeling van het oostelijke deel van de sportvelden aan de Mounewei te Twijzel. Door de aanleg van kunstgrasvelden was deze locatie niet meer nodig voor het uitoefenen van sportactiviteiten. Daarom wordt het oostelijk gelegen korfbalveld herontwikkeld ten behoeve van woningbouw.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Het aanbrengen van een toegangsweg vanaf de Boppelannen
  • Het aanbrengen van een rioolstelsel
  • Het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van een toekomstige waterpartij

De nieuwe toegangsweg heeft inmiddels een naam gekregen. Flaakskampke. Dit besluit is genomen door het college van B&W van de gemeente Achtkarspelen.

Uitvoering
De riolering is inmiddels aangebracht, inclusief een deel van de huis- en kolkaansluitingen, en het grondwerk is voor de kerstvakantie al grotendeels uitgevoerd. In hoofdlijnen dienen de onderstaande werkzaamheden nog uitgevoerd te worden.

  • Grondwerk ten behoeve van toekomstige waterpartij
  • Aanbrengen restant huis- en kolkaansluitingen
  • Aanbrengen wegfundering en aanbrengen van het straatwerk
  • Het aanbrengen van hekwerk.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden zijn voor de kerstvakantie opgestart. Afhankelijk van het weer, vooral in de winterperiode, zal het plan voor maart 2019 worden afgerond

Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek:
–          Opbreken kantopsluitingen, ca. 40 m¹
–          Verwijderen groenvoorzieningen, ca. 14 are
–          Verwijderen drainage voormalig sportveld, ca. 700 m¹
–          Verwijderen kabels voormalige lichtmasten, ca. 250 m¹
–          Ontgraven grond cunet rijbaan. Schelpenpad, parkeerplaatsen, etc., ca. 1.600 m³
–          Ontgraven grond t.b.v. watergangen / waterpartijen, ca. 950 m³
–          Afwerken oppervlak bouwkavels en openbaar groen, ca. 4.350 m²
–          Leveren en aanbrengen zand, ca. 1.500 m³
–          Lev. en aanbr. hoofdriool, ca. 350 m¹
–          Lev. en aanbr. huis- en kolkaansluitingen, ca. 200 m¹
–          Lev. en aanbr. putten / kolken, ca. 14 st.
–          Lev. en aanbr. wegfundering, ca. 1.100 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen, ca. 563 m¹
–          Lev. en aanbr. elementenverhardingen, ca. 1.090 m²
–          Lev. en aanbr. kleischelpen tbv voetpad, ca. 85 m²