Herstructurering Kollum Zuid

Vrijdag 7 september 2018 | In

Algemene informatie:

In opdracht van de gemeente Kollumerland c.a. start Witteveen Surhuisterveen in week 35 met de herstructurering van Kollum Zuid.
De werkzaamheden van Witteveen Surhuisterveen bestaan uit het woonrijp maken van de Julianastraat en de Bernhardlaan, en het bouw- en woonrijp maken van de uitbreiding van de Wilhelminastraat.

Fasering:
De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 fasen:

  • Fase A:   Julianastraat
  • Fase B:   Wilhelminastraat
  • Fase C:   Bernhardlaan.

 

Wij beginnen met onze werkzaamheden aan de uitbreiding van de Wilhelminastraat (Fase B). Er wordt een nieuw rioolstelsel aangebracht voor zowel vuil als regenwater. Vervolgens wordt er een nieuwe rijbaan aangebracht in verband met de uitbreiding van de Wilhelminastraat.

De uitvoering van de werkzaamheden aan Fase A en Fase C zijn afhankelijk van de bouwwerkzaamheden van woningcorporatie Thûs Wonen. Meer informatie hierover volgt nog.
In beide fasen wordt er nieuwe riolering aangebracht en de rijbaan wordt voorzien van nieuwe betonstraatstenen.

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel worden afgesloten. Dit geldt met name voor de werkzaamheden aan de Julianastraat en de Bernhardlaan. Indien nodig zullen wij het verkeer dan ook omleiden met behulp van omleidingsborden.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen eind augustus 2018(week 35) en oktober 2019

Opdrachtgever: Gemeente Kollumerland c.a.

Cijfers/Techniek:
–          Verwijderen verhardingen, ca. 1.255 m²
–          Opbreken kantopsluitingen, ca. 340 m¹
–          Verwijderen funderingslaag, ca. 673 m²
–          Ontgraven van grond, ca. 1.122 m³
–          Leveren en verwerken zand, ca. 818 m³
–          Leveren en verwerken van grond, ca. 106 m³
–          Leveren en aanbrengen hoofdriool, ca. 330 m¹
–          Leveren en aanbrengen huis- en kolkaansluitingen, ca. 370 m¹
–          Leveren en aanbrengen kantopsluitingen, ca. 650 m¹
–          Leveren en aanbrengen elementenverhardingen, ca. 2.600 m²