Reconstructie Doarpsstrjitte en Gealewei te Twijzelerheide

Maandag 10 september 2018 | In

Algemene informatie:

In opdracht van de gemeente Achtkarspelen start Witteveen Surhuisterveen in week 38-2018 met de Reconstructie van de Doarpsstrjitte en de Gealewei te Twijzelerheide.

In de Gealewei wordt nieuwe riolering aangebracht, de kolken en kolkleidingen worden vervangen, het cunet wordt verbeterd en tot slot wordt de rijbaan weer herstraat met de oude stenen. De toekomstige rijbaan wordt zal qua ontwerp iets aangepast ten opzichte van de huidige situatie.

In de Doarpsstrjitte worden er geen werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering. De werkzaamheden in de Doarpstrjitte bestaan uit: cunetverbetering, vervangen van de kolken inclusief kolkleidingen, het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs, het aanbrengen van nieuwe banden en het herstraten van de rijbaan met de oude stenen. De kruispunten worden voorzien van nieuw bestratingsmateriaal.

Fasering:
Het project hebben wij opgedeeld in 3 fase. Wij beginnen met onze werkzaamheden in de Gealewei vanaf de Doarpsstrjitte richting de Skoalstrjitte.
Fase 2 is het deel van de Doarpsstrjitte tussen de Hiltsjemuoiswâlden tot de Gealewei  en de 3e fase is het deel van de Doarpsstrjitte tussen Gealewei en de Bjirkewei.
Vooruitlopend op onze werkzaamheden wordt door Visser & Smit Hanab, in opdracht van de gemeente, werkzaamheden verricht aan de gas en waterleidingen.

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel worden afgesloten. Indien nodig zullen wij het verkeer omleiden met behulp van omleidingsborden.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen september 2018 en april 2019

Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek:
– Verwijderen verhardingen, ca. 6.710 m²
– Opbreken kantopsluitingen, ca. 1.750 m¹
– Verwijderen straat- en trottoirkolken, ca. 49 st.
– Verwijderen funderingslaag, ca. 673 m²
– Ontgraven van grond, ca. 6.350 m³
– Verwerken van grond, ca. 4.750 m³
– Verwijderen leidingwerk, ca. 356 m¹
– Leveren en aanbrengen hoofdriool, ca. 190 m¹
– Leveren en aanbrengen huis-/kolkaansluitingen, ca. 510 m¹
– Leveren en aanbrengen funderingslaag, ca. 4.175 m²
– Leveren en aanbrengen kantopsluitingen, ca. 1.670 m¹
– Leveren en aanbrengen elementenverhardingen, ca. 6.425 m²