Renovatie van 310 gemalen in Groningen

Maandag 7 mei 2012 | In

De renovatie van 310 minigemalen in de gemeente Groningen is voltooid. De werkzaamheden zijn in de contractvorm “design en construct” uitgevoerd en zijn voorspoedig verlopen. In het project is onze communicatie met de betrokkenen, te weten de eigenaren van ca. 300 particuliere percelen, weer een succesfactor gebleken.