Riolering en persleiding De Hemmen in Drachten

Donderdag 28 maart 2013 | In

Algemene informatie
Door een aantal calamiteiten in het rioolstelsel van De Hemmen te Drachten zijn een deel van het hoofdriool (diameter 1,5 meter) en de persleiding (diameter 0,5 meter) naar de zuivering vervangen. Het bestaande riool in de berm is komen te vervallen. In de rijbaan is een nieuw betonriool op een fundering van houten palen aangebracht.

De aansluitingen op bestaande rioleringen zijn in stalen bouwkuipen uitgevoerd en de aanleg van de buis is gerealiseerd in een stalen sleepkist. Omdat de te vervangen riolering onderdeel is van een belangrijke rioolader voor de zuivering is tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt van een noodbemaling.

      

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

Cijfers/ Techniek:
– frezen en afvoeren asfalt uit rijbaan
– dicht schuimen bestaande betonriolering
– aanbrengen betonriool, diam. 1,5 m op houten palenfundering
– terugbrengen diverse verhardingen
– aanbrengen persleiding naar zuivering, diam. 0,5 m

– sleufbekisting tijdens aanbrengen betonriool
– verticale drainage tijdens aanbrengen betonriool

– noodbemaling om afvoer van afvalwater vanaf centrum Drachten te waarborgen

Periode realisatie: september tot december 2012