Rioolrenovatie Gauke Boelensstraat Drachten

Maandag 7 mei 2012 | In

Algemene informatie
Witteveen Surhuisterveen verzorgde in opdracht van de gemeente Smallingerland het project Rioolrenovatie Gauke Boelensstraat in Drachten. Het werkterrein besloeg onder andere de gehele “stille kant” van de Gauke Boelensstraat, vanaf de verkeerslichten aan de Zuiderhogeweg tot aan de Lawei. Tevens behoorden een aantal zijstraten, zoals de Burmanialaan, bij de werkzaamheden.

Centraal in het werkgebied, ter plaatse van de voormalige verkeerstuin, werd een groot opslagterrein ingericht. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verwijderen van het oude rioolsysteem en het aanbrengen van een nieuw gescheiden systeem. In een deel van het project werd een betonbuis met een diameter van 1250 mm aangebracht. Dit om de achterliggende wijk te kunnen ontdoen van afvalwater.

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

Cijfers/ Techniek:
– opnemen elementenverhardingen
– opnemen funderingsmateriaal middels frezen
– grondwerk t.b.v. opnemen en aanbrengen diverse rioleringen waaronder:

– beton diam. 1250mm, ca. 130m
– pvc diam. 500mm, ca. 400m
– pvc diam. 400mm, ca. 750m
– pvc diam. 315mm, ca. 600m
– pvc diam. 125mm, ca. 1350m

– terug brengen diverse elementenverhardingen in rijbaan, ca. 7500m2
– terug brengen tegels in trottoirs, ca. 3900m2

– toepassen boombescherming tijdens gehele project
– verticale drainage tijdens aanbrengen riool
– aanbrengen betonbuis met diam. 1250mm met klem
– gedurede de aanleg van riool 1250mm noodbemaling toegepast om afvoer van afvalwater te waarborgen

Periode realisatie
: maart – november 2012