Rioolrenovatie Kleasterdyk te Winsum

Dinsdag 1 oktober 2019 | In

In opdracht van de gemeente Waadhoeke is Witteveen Surhuisterveen op maandag 16 september begonnen met de werkzaamheden op de Kleasterdyk te Winsum.
De huidige riolering is verouderd en is aan vervanging toe.  Vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen is besloten om het huidige rioolstelsel grotendeels vol te schuimen.
In de rijbaan wordt een gemengd rioolstelsel aangelegd en er wordt een extra regenwater riool aangelegd om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Verder zullen wij de huis- en kolkaansluitingen vervangen. De rijbaan zal voor een gedeelte worden voorzien van nieuw asfalt en voor een gedeelte worden herstraat.
Deze werkzaamheden vinden plaats tussen Kleasterdyk nr. 6 en Kleasterdyk 45a. En over het gehele werk zal het trottoir opnieuw worden aangelegd.

Fasering:
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van de bedrijven te kunnen waarborgen.
Het werk is verdeeld over 5 fasen.

  • Fase 1: Aanpassen van de inrit van DeWulf B.V. t.h.v. Kleasterdyk nr. 35;
  • Fase 2: Kleasterdyk 6 t/m Kleasterdyk 45a;
  • Fase 3: Aanpassen van de inrit van DeWulf B.V. t.h.v. Kleasterdyk nr. 45a;
  • Fase 4: Kleasterdyk 45a t/m Kleasterdyk 44;
  • Fase 5: Aanpassen inrit Sybshop

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer worden omgeleid via de N384.
De bedrijven gevestigd aan de Kleasterdyk blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Openbaar vervoer:
De bushaltes op de Kleasterdyk komen gedurende de werkzaamheden te vervallen.
Er zal geen tijdelijke bushalte gecreëerd worden. Vanaf de carpoolplaats aan de Meamerterdyk vervolgt de bus (lijn 35) zijn route via de N384.

Periode Realisatie:
Uitvoering, afhankelijk van het weer, tussen maandag 16 september 2019 en 14 februari 2020.

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke

Cijfers/Techniek:
–          Frezen van teervrij asfalt ± 1.515 m²
–          Opbreken van teerhoudend asfalt ± 31 m²
–          Opbreken straatbakstenen ± 80 m²
–          Opbreken betonstraatstenen ± 550 m²
–          Opbreken tegels ± 900 m²
–          Verwijderen kolken ± 35 stuks
–          Ontgraven en afvoeren van grond ± 575 m³
–          Verwerken van grond, incl. leverantie ± 140 m³
–          Verwijderen leidingwerk PVC en beton ± 460 m¹
–          Leveren  en aanbrengen leidingwerk tbv huis-/kolkaansluitingen ± 960 m¹
–          Lev. en aanbr. hoofdriool PVC Ø 250 en Ø 315 ± 380 m¹
–          Lev. en aanbr. straat-/trottoirkolken ± 36 stuks
–          Lev. en aanbr. hoofdriool beton Ø 400 ± 130 m¹
–          Lev. en aanbr. funderingslaag ± 2.100 m²
–          Lev. en aanbr. asfaltverhardingen ± 2.200 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen ± 600 m¹
–          Lev. en aanbr. betonstraatstenen ± 1.200 m²
–          Lev. en aanbr. betontegels ± 930 m²
–          Lev. en aanbr. inrichtingselementen 7 stuks