Waterplan De Wiken in Drachten

Zondag 4 november 2012 | In

De waterkwaliteit en ecologie in de groenzone van de wijk De Wiken in Drachten waren van een laag niveau. Er drong nauwelijks licht door in het water en de met walbeschoeiing uitgevoerde oevers waren hard, waardoor er weinig waterplanten waren.

Door de oevers uit te voeren met flauwe taluds en een groot deel van de bomen te verwijderen, zijn de belemmeringen voor waterplantengroei verminderd.  Zo ontstond “Waterplan De Wiken”.

De planten zuiveren het water en versterken het leefgebied voor vogels, vissen en waterinsecten. Omwonenden zijn ook tevreden met het plan, omdat er nu weer zonlicht kan doordringen in tuinen en huiskamers.

Witteveen Surhuisterveen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Waterplan. Eerst werd een digitale terreinmeting van het werk gemaakt. Deze DTM en de wensen van de opdrachtgever zijn door Witteveen Surhuisterveen vertaald in een 3D-model, om zo met GPS-3D machinebesturing het geheel uit te voeren.

Voor deze werkwijze is gekozen vanwege de zeer exacte maatvoering en om transportbewegingen op en om het werk tot minimaliseren. Omliggende wegen en wijken en vooral de direct aanwonenden hadden veel baat bij deze wijze van uitvoering.