Reconstructie Warmoltsstrjitte Harkema

Dinsdag 31 oktober 2017 | In Rioolreconstructie

In opdracht van de van gemeente Achtkarspelen is Witteveen Surhuisterveen op 16 oktober begonnen met de werkzaamheden op de Warmoltsstrjitte in Harkema.

Het wegdek en het riool zijn aan vervanging toe. Ook kan de straat qua uitstraling best een opknapbeurt gebruiken. Het riool in de Nijkamp is ook aan vervanging toe en daarom wordt ook deze straat meegenomen in de reconstructie, tot aan de kruising met de Nijebuorren

Fasering:
Het werk wordt in 4 fasen uitgevoerd, om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

  • Fase 1: Kruispunt Ikeloane tot de kruising Pauloane
  • Fase 2: Vanaf het kruispunt Ikeloane t/m het Kruispunt Nijkamp + het gedeelte van de Nijkamp tot de Nijebuorren
  • Fase 3: Vanaf de Nijkamp t/m de Reitsmastrjitte
  • Fase 4: Kruispunt Pauloane

Afhankelijk van de weersomstandigheden, zal de reconstructie in het voorjaar van 2018 worden afgerond.

Bereikbaarheid:
Tijdens de gehele looptijd van het werk zullen wij de doorgaande route door de Warmoltsstrjitte stremmen. We zullen het doorgaande verkeer dan ook omleiden via de Pauloane, de Homear en de Reitsmastrjitte. Deze omleiding geldt ook voor de bus. Alle bushaltes aan de Warmoltsstrjitte vervallen.

Er komt één tijdelijke halte bij ter hoogte van het kruispunt Warmoltsstrjitte – Pauloane. Uw woning blijft te voet bereikbaar.

 Communicatie:
De communicatie richting bewoners, bedrijven en andere belanghebbende verloopt via Witteveen.
Witteveen Surhuisterveen is hiervoor bereikbaar via de volgende communicatiekanalen:

  • Facebook:  facebook.com/WarmoltsstrjitteHarkema
  • Telefonisch: 06 5499 3892 (uitvoerder T. Epema) of (0512) 36 14 87 (kantoor)
  • Inloopspreekuur iedere woensdagmiddag tussen 13:00 uur en 14:00 uur in de projectkeet tegenover café de Klok. Hier kunt u vragen stellen aan onze uitvoerder T. Epema

Wij zullen de aanwonenden binnen een fase minimaal één week voorafgaand aan de start van de fase informeren middels een bewonersbrief omtrent de werkzaamheden en de bereikbaarheid binnen deze fase.

Voor de meest recente en actuele informatie kunt u terecht op onze facebookpagina