Riolering Noord-Zuid Tunnel De Rien te Drachten

Woensdag 27 januari 2016 | In Rioolreconstructie

Met enige trots kijken we terug op het onlangs afgeronde project “Riolering Noord-Zuid Tunnel De Rien”. In opdracht van de Gemeente Smallingerland is er een rioolverbinding aangelegd onder de fietstunnel De Rien door, middels een viertal persingen met een diameter van 800 mm.
Door optimaal met de omgeving rekening te houden en zorgvuldig te opereren zijn de werkzaamheden, zonder incidenten, voorspoedig en zeer gecontroleerd verlopen. Tijdens de werkzaamheden is een, in het projectgebied aanwezige waterleiding met een diameter van 400 mm. omgelegd.