Uitvoering Rolstoelpad Beetsterzwaag gestart

Maandag 28 oktober 2013 | In Uncategorized

Witteveen Surhuisterveen is in vroegtijdig stadium betrokken geweest bij de voorbereidingen van het Rolstoelpad. Op zeer plezierige wijze is, in opdracht van de “Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag”, de de voorbereiding afgerond en is de uitvoering reeds gestart.

Door beschikbaar gestelde middelen van diverse fondsen en instanties is dit project mogelijk gemaakt. De plaatselijke bevolking en verenigingen hebben voor de aanleg van het rolstoelpad acties op touw gezet met als hoogtepunt “fietsen voor het rolstoelpad”. Een gezamenlijke beklimming van de “Mont Ventoux”, geïnitieerd door sportcentrum Medifit te Beetsterzwaag, was hierbij het hoogtepunt.