Werkzaamheden drukriolering gemeente Heerenveen

Donderdag 14 november 2013 | In Persleiding, Uncategorized

De gemeente Heerenveen heeft opdracht verstrekt voor het aanpassen van persleidingen en bijkomende werken in het rioolstelsel van Luinjeberd.

De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van lozingsconstructies en het aanbrengen van gestuurde boringen. Daarbij moeten diverse damwanden aangebracht worden ten behoeve van grondkeringen nabij gemalen.

Lozingsconstructie van de drukriolering op het vrij-verval stelsel komen te vervallen en worden rechtstreeks aangesloten op de persleiding van Wetterskip Fryslân.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de renovatie van de gemalen.