Gemalen techniek

Renovatie minigemalen

Witteveen Surhuisterveen heeft in de afgelopen jaren vele honderden rioolgemalen gerenoveerd en voorzien van nieuwe leidingwerken. Zowel (roestvrij)stalen leidingwerken als kunststof leidingwerken behoren tot onze expertise. Zowel in betonputten als in kunststofputten.

Alle civieltechnische en mechanische werkzaamheden rondom het gemaal en onder het maaiveld zijn bij Witteveen Surhuisterveen in goede handen. Met de opgebouwde ervaring is een werkzaamhedenprotocol opgesteld. Dit is onze garantie dat er te allen tijde veilig, schoon en zeer netjes gewerkt wordt.

Onze werkwijze en de wijze van communiceren worden zowel door de opdrachtgever als door de perceeleigenaar als zeer prettig ervaren. Het betreft vaak particulieren, omdat minigemalen veelal op hun terrein staan.

   

Rioolgemalen

Zowel kleine als zeer grote rioolgemalen worden door Witteveen Surhuisterveen aangebracht en gerenoveerd. Alle civieltechnische- en bijkomende werkzaamheden rond bouw en renovatie worden door Witteveen Surhuisterveen verzorgd. Denk hierbij aan verticale bronnering, tijdelijke lozingsconstructies, noodbemalingen en eventuele damwanden voor een bouwkuip.