Gastles Basisschool De Bernebrêge

<< Terug 14 mei 2019
Gastles Basisschool De Bernebrêge

In de meivakantie zijn wij begonnen met de werkzaamheden aan De Merel in Surhuisterveen. Op woensdag 8 mei hebben we samen met wethouder Max de Haan van gemeente Achtkarspelen een gastles gegeven over deze werkzaamheden.
De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod:

  • Uitleg over de werkzaamheden. Welke werkzaamheden worden uitgevoerd en waarom;
  • Schoolzone
  • De veiligheid en gevaren op en rondom de werkterrein met als boodschap “NIET SPELEN OP HET BOUWTERREIN. BLIJF BUITEN DE AFZETTINGEN, OOK NA WERKTIJD EN IN DE WEEKENDEN, OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN
  • Dode hoek bij vrachtwagens

De gastles werd gegeven aan de groepen 5 t/m 8 van basisschool De Bernebrêge, gelegen aan De Merel.

Schoolzone.
In het ontwerptraject is extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid en daarom wordt er in de nieuwe situatie een schoolzone aangelegd bij de basisschool. De leerlingen zijn uitgenodigd mee te denken over het inrichten van deze zone. Hiervoor is een prijsvraag voor het ontwerpen van een verkeersbord uitgezet.

Werkzaamheden
De komende maanden wordt het oude vuilwaterriool vervangen en een regenwaterriool aangelegd. De huisaansluitingen worden vervangen en aangesloten op het nieuwe rioolstelsel.
Het wegdek wordt verbeterd en vervangen. ,,Werkzaamheden leveren altijd hinder voor aanwonenden en andere weggebruikers”, Maar het onderhoud is nodig en levert straks weer een prachtige straat op.” Met de aanleg van een regenwaterriool is het rioolstelsel in De Merel klimaat robuuster uitgevoerd om wateroverlast bij hevige neerslag te beperken.