Aanleg RWA-riool Burg. Steenhuisenlaan te Burgum


April 2019 -  Witteveen Surhuisterveen legt in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel een regenwaterriool  in de Burg. Steenhuisenlaan te Burgum.
De werkzaamheden vinden plaats tussen de Burg. Bothenius Lohmanlaan en Burg. Steenhuisenlaan nr. 34. Op dit deel van de Burg. Steenhuisenlaan wordt een RWA-riool aangebracht. Momenteel ligt hier nog een gemengd rioolstelsel, dit wordt door de aanleg van het RWA-riool een gescheiden stelsel. Naast deze werkzaamheden worden ook de huis- en kolkaansluitingen vervangen en wordt de rijbaan opnieuw gestraat.

Fasering:
De werkzaamheden bestaan uit 2 fasen.
Fase 1 is het deel vanaf Burg. Steenhuisenlaan 34 tot en met huisnummer 72 en fase 2 is vanaf huisnummer 74 tot de Burg. Bothenius Lohmanlaan.
De uitvoering van de 2e fase is afhankelijk van de planning van de woningbouw.

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel worden afgesloten.

Periode Realisatie:
Start werkzaamheden eind april-2019. Einddatum wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Opdrachtgever:
Gemeente Tytsjerksteradiel

Cijfers/Techniek:
–          Verwijderen verhardingen, ca. 3.100 m²
–          Opbreken kantopsluitingen, ca. 200 m¹
–          Ontgraven en aanvullen van grond tbv sleuf, ca. 700 m³
–          Levren en aanbrengen Hoofdriool PVC Ø 400, ca. 310 m¹
–          Leveren en aanbrengen huis-/kolkaansluitingen PVC Ø 125, ca. 850 m¹
–          Leveren en aanbrengen Betonputten 80x80 , 7 st.
–          Leveren en aanbrengen kantopsluitingen, ca. 200 m¹
–          Leveren en aanbrengen elementenverhardingen, ca. 2.100 m²