Aanleg RWA-riool Kerkstraat te Peins

Juni 2020, Peins - In opdracht van de gemeente Waadhoeke brengen wij in een deel van de Kerkstraat een regenwaterriool aan naast het al bestaande riool. Het bestaande riool is momenteel nog een gemengd stelsel. Door de aanleg van het regenwatteriool ontstaat er gescheiden stelsel.
Eén voor het vuilwater en één voor het regenwater. 

De werkzaamheden vinden plaats in de Kerkstraat ter hoogte van huisnummers 22 t/m 32. Door de aanleg van het regenwaterriool wordt het regenwater straks van de straat en de woningen rechtstreeks afgevoerd naar de Skalsumer Feart. Hiermee wordt het bestaande rioolstelsel ontlast en wordt in de toekomst de overlast, als gevolg van water op straat, voorkomen.

Fasering: 
De rioleringswerkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. 
 • De eerste fase betreft de Kerkstraat tussen huisnummers 22 en 30;
 • De tweede fase van de Kerkstraat is vanaf huisnuimmer 30 tot en met Mr. Frankstraat nr. 5
Bereikbaarheid:
De aanwonenden zijn door ons geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Het werkvak zal worden afgezet middels schrikhekken en bebording. 

Periode Realisatie:
Maandag 8 juni start de eerste fase. Deze fase loopt tot de bouwvak. Dit betreft niet alleen het rioleringswerk, maar ook het straatwerk van de rijbaan en de tegelpaden. Na de bouwvak starten de nutspartijen in de tweede fase met het omleggen van bestaande kabels en leidingen. Medio halverwege september, na de nutswerkzaamheden, starten wij met de tweede fase. De verwachting is dat de werkzaamheden, inclusief het straatwerk, eind oktober zijn afgerond. 

Opdrachtgever: 
gemeente Waadhoeke

Cijfers/Techniek:
 • Opbreken kantopsluitingen - 270 m
 • Opbreken elementenverhardingen - 830 m²
 • Verwijderen kolk- en huisaansluitingen - 52 m
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond - ca. 500 m³
 • Ontgraven en afvoeren van grond - ca. 250 m³
 • Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen - 250 m
 • Aanbrengen PVC Ø 315 mm - 80 m
 • Aanbrengen inspectieputten beton - 4 stuks
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken - 13 stuks
 • Aanbrengen kunststof O2 putten - 6 stuks
 • Aanbrengen funderingen - 220 m²
 • Aanbrengen kantopsluitingen - 250 m
 • Aanbrengen elementenverhardingen - 870 m