Herinrichting P+R terrein station Assen

November 2018
In opdracht van NS Vastgoed is Witteveen Surhuisterveen begonnen met de werkzaamheden op het P+R terrein van NS Station Assen.
Onze werkzaamheden bestaan uit de herinrichting /uitbreiding van het bestaande parkeerterrein, welke in 2017 is aangelegd als onderdeel van de herinrichting van het gehele stationsgebied.

Aan de kopse kant van het voormalige ABN gebouw, tegenwoordig Catawiki , komen 34 nieuwe parkeerplaatsen waarvan 2 mindervalide parkeerplaatsen. Voorheen werd dit gebruikt als tijdelijke fietsenstalling en later als tijdelijke parkeerplaats. De bestaande parkeerplaatsen en overige verhardingen worden verwijderd en maken plaats voor nieuwe parkeerplaatsen wat aansluit op het onlangs vernieuwde parkeerterrein.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid voor de treinreizigers te waarborgen.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 19 november en 21 december van dit jaar.

Opdrachtgever: NS Vastgoed B.V.

Cijfers/Techniek:

  • Opnemen en afvoeren bestaande verhardingen
  • Opnemen en verwijderen van bestaande kolken en kolkaansluitingen
  • Uitvoeren van leidingwerk inclusief grondwerk
  • Aanbrengen van nieuwe trottoirkolken
  • Aanbrengen elementenverhardingen rijbaan en parkeervakken
  • Aanbrengen van verkeersborden en afzetpalen
  • De- en her-monteren van bestaand hekwerk
  • Aanbrengen van nieuw hekwerk
  • Uitvoeren van eventuele bijkomende werkzaamheden