Herontwikkeling sportvelden Twijzel

Eind december 2018 heeft Witteveen Surhuisterveen in opdracht van de gemeente Achtkarspelen werkzaamheden uitgevoerd op het sportveldencompex van Twijzel. Het betrof de herontwikkeling van het oostelijke deel van de sportvelden aan de Mounewei te Twijzel. Door de aanleg van kunstgrasvelden was deze locatie niet meer nodig voor het uitoefenen van sportactiviteiten. Daarom werd het oostelijk gelegen korfbalveld herontwikkeld ten behoeve van woningbouw.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit:

  • Het aanbrengen van een nieuwe toegangsweg vanaf de Boppelannen. 
  • Het aanbrengen van een rioolstelsel
  • Het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van een toekomstige waterpartij

De nieuwe toegangsweg heeft inmiddels een naam gekregen. Flaakskampke. Dit besluit is genomen door het college van B&W van de gemeente Achtkarspelen.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden zijn in december 2018 opgestart en voor maart 2019 opgeleverd.

Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek:
–          Opbreken kantopsluitingen, ca. 40 m¹
–          Verwijderen groenvoorzieningen, ca. 14 are
–          Verwijderen drainage voormalig sportveld, ca. 700 m¹
–          Verwijderen kabels voormalige lichtmasten, ca. 250 m¹
–          Ontgraven grond cunet rijbaan. Schelpenpad, parkeerplaatsen, etc., ca. 1.600 m³
–          Ontgraven grond t.b.v. watergangen / waterpartijen, ca. 950 m³
–          Afwerken oppervlak bouwkavels en openbaar groen, ca. 4.350 m²
–          Leveren en aanbrengen zand, ca. 1.500 m³
–          Lev. en aanbr. hoofdriool, ca. 350 m¹
–          Lev. en aanbr. huis- en kolkaansluitingen, ca. 200 m¹
–          Lev. en aanbr. putten / kolken, ca. 14 st.
–          Lev. en aanbr. wegfundering, ca. 1.100 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen, ca. 563 m¹
–          Lev. en aanbr. elementenverhardingen, ca. 1.090 m²
–          Lev. en aanbr. kleischelpen tbv voetpad, ca. 85 m²