Nieuwbouw Brandweerkazerne Surhuisterveen

Oktober 2018 -  Bouwbedrijf Tamminga uit Buitenpost en Witteveen Surhuisterveen starten met de nieuwbouw van Brandweerkazerne in Surhuisterveen. Een bijzonder project in eigen dorp.
Voor de materialisatie is gekozen voor cradle-to-cradle materialen of ‘groene’ materialen, welke in de toekomst te hergebruiken of te recyclen zijn en daarmee volledig passen binnen de circulaire doelstelling.
De brandweer van Surhuisterveen is momenteel gehuisvest aan de Badlaan, nabij het centrum van het dorp. Dit onderkomen is gedateerd. Na een zoektocht naar geschikte percelen voor nieuwbouw werd uiteindelijk het stuk grond aan de Lauwersweg 18 aangekocht.
Bouwbedrijf Tamminga zorgt voor de bouw van de nieuwe kazerne en Witteveen Surhuisterveen verricht het benodigde grondwerk voor zowel de bouw als de terreininrichting, daarnaast brengen wij buitenriolering aan en brengen wij de terreinverhardingen aan rondom de nieuwe kazerne.

Fasering:
In week 39 beginnen we met de terreininrichting en wordt het bouwterrein uitgezet.
In week 40 starten wij met het grondwerk voor de bouwwerkzaamheden. Dit betreft voornamelijk het ontgraven van grond.
In week 47 komen wij terug om het e.e.a. weer aan te vullen.
De overige werkzaamheden bestaande uit grondwerk t.b.v. de terreininrichting, aanbrengen van de buitenriolering, aanbrengen van de terreinverhardingen en het aanbrengen van het straatmeubilair staan gepland voor 2019 vanaf week 3.

Periode Realisatie: Oktober 2018 – April 2019

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Fryslân

Cijfers/Techniek:
–    Ontgraven grond t.b.v. te bebouwen terreingedeelten, ca. 325 m³
–    Ontgraven onverhard terrein, incl. afvoeren, ca. 535 m³
–    Leveren en aanbrengen funderingslaag, ca. 1.300 m²
–    Leveren en aanbrengen wortelwerend doek t.b.v. bouwterrein, cunetten en grindstrook, ca. 1.390 m²
–    Leveren en aanbrengen buitenriolering, ca. 140 m¹
–    Leveren van gootelementen tbv wasplaats en voertuig opstelplaats, ca. 21 m¹
–    Leveren en aanbrengen van een olieafscheider incl. benodigde toebehoren.
–    Leveren en aanbrengen kantopsluitingen, ca. 440 m¹
–    Leveren en aanbrengen elementenverhardingen, ca. 1.020 m²
–    Leveren en aanbrengen van stelconplaten, ca. 120 m²
–    Leveren en aanbrengen van straatmeubilair (vlaggenmast en rijwielrekken)