Reconstructie riolering Buitenpost

Mei 2019 - Witteveen Surhuisterveen is maandag 20 mei, in opdracht van de gemeente Achtkarspelen, begonnen met de reconstructie van de Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat en de Nyckle Haismastraat in Buitenpost. De huidige riolering wordt vervangen en er wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Eén voor vuilwater en één voor regenwater.

De bestaande rijbanen worden opnieuw gefundeerd. De uitstraling van de kruispunten met de Dr. Postmastraat en Dr. Wumkesstraat veranderen en worden heringericht met nieuwe bestrating.
Er wordt extra aandacht besteed aan het parkeerterrein tussen de woningen van de Dr. Postmastraat 31 en 33. Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating.
Voor het gehele project geldt overigens dat de bestaande klinkers in de rijbaan hergebruikt gaan worden binnen het projectgebied.

Fasering:
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fasen.
Wij beginnen met onze werkzaamheden aan de Nyckle Haismastraat. Dit is fase 1. Fase 1 loopt vanaf de kruising met de Troelstralaan t/m Dr. Wumkesstraat nr. 37.
Fase 2 is het deel vanaf Dr. Wumkesstraat nr. 37 t/m Dr. Postmastraat 49.
Met het opbreken van de rijbaan van fase 2 zal worden gestart als we ongeveer halverwege fase 1 zijn met de rioleringswerkzaamheden. Wij zullen dan ook beginnen met het straatwerk van fase 1. Fase 3 starten wij op na de bouwvak. Dit betreft het deel vanaf Dr. Postmastraat 49 t/m de Troelstralaan. Bij de start van fase 3, zijn wij bezig met het laatste straatwerk van fase  1 en het straatwerk in de 2e fase.

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel worden afgesloten voor het verkeer. Indien nodig zullen wij het verkeer omleiden met behulp van omleidingsborden.

Communicatie:
Gedurende de werkzaamheden zullen wij de bedrijven en omwonenden op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij o.a. door middel van een bewonersbrief met daarin de belangrijkste informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Periode Realisatie: Uitvoering tussen 20 mei en 20 december 2019

Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek:
–          Opbreken van teervrij asfalt ± 475 m²
–          Opbreken straatbakstenen ± 3.500 m²
–          Opbreken betonstraatstenen ± 800 m²
–          Opbreken betontegels ± 2.500 m²
–          Opbreken kantopsluitingen ± 1.500 m¹
–          Verwijderen kolken ± 60 stuks
–          Grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken) ± 1.500 m³
–          Verwijderen leidingwerk ± 1.300 m¹
–          Lev. en aanbr. leidingwerk tbv huis-/kolkaansluitingen ± 1.600 m¹
–          Lev. en aanbr. DWA riool PVC Ø 250 ± 600 m¹
–          Lev. en aanbr. HWA riool PVC Ø 315 ± 450 m¹
–          Lev. en aanbr. HWA riool PVC Ø 250 ± 60 m¹
–          Lev. en aanbr. HWA riool PVC Ø 160 ± 70 m¹
–          Lev. en aanbr. HWA riool Beton Ø 400 ± 140 m¹ en beton Ø 500 ± 60 meter
–          Lev. en aanbr. inspectieputten van beton 80×80 en 125×125 ± 27 stuks
–          Lev. en aanbr. straat-/trottoirkolken ± 70 stuks
–          Lev. en aanbr. drainage ± 700 m¹
–          Lev. en aanbr. funderingslaag ± 4.500 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen ± 1.100 m¹
–          Lev. en aanbr. betonstraatstenen ± 1.800 m²
–          Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik) ± 3.300 m²
–          Lev. en aanbr. betontegels ± 1.950 m²
–          Lev. en aanbr. sierbestrating (granietkeien) ± 80 m²