Renovatie 5 rioolgemalen in de gemeente AA en Hunze

In samenwerking met Landustrie Sneek heeft Witteveen Surhuisterveen in week 40-2018 vijf rioolgemalen gerenoveerd voor het Waterschap Hunze en Aa’s.
Het betrof de rioolgemalen Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal, Kiel-Windeweer, Glimmen en Dorpsstraat – Tynaarloo

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Het fabriceren, aanpassen en plaatsen van leidingwerk, pompen, appendages, debietmeters, etc.
  • Graafwerk en civieltechnisch werk voor het maken van de aansluitingen in en buiten de put.
  • Verzorgen van de tijdelijke pompinstallatie voor het verpompen van het rioolwater.
  • Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van een (bron)bemaling, indien nodig.
  • Coördineren van het werk met de E aannemer.
  • Het afschermen van de werklocatie, waar nodig het nemen van verkeersmaatregelen en het voorkomen van overmatige overlast voor de omgeving.
  • Het uitvoeren van straatwerk.
  • Communicatie met omwonenden
  • Het opleveren van As-built tekeningen, documentatie van de gebruikte materialen en componenten (bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften, reservedelen overzichten, etc.), CE verklaring.

Periode Realisatie:
De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen oktober en december 2018

Opdrachtgever: Landustrie Sneek BV