Renovatie drukgemalen gemeente Putten

Mei 2019 - In opdracht van Mous Pompenbouw Balk BV is Witteveen Surhuisterveen maandag 27 mei begonnen met de renovatie van ca. 35 drukrioleringsgemalen in en rondom gemeente Putten.

De gemeente Putten beschikt over ruim 700 stuks drukrioolunits welke voornamelijk zorgen voor de afvoer van rioolwater in het buitengebied van de gemeente. Afgelopen jaar heeft een grootschalige inventarisatie van de objecten plaatsgevonden waarbij de samenstelling van de installaties en de huidige onderhoudsstaat is vastgelegd. Op basis hiervan is de gemeente voornemens om binnen de komende 3 jaar alle installaties te renoveren. Hetgeen neer komt op circa 250 stuks per jaar. Hiermee wordt voor de toekomst een betrouwbare werking van de installaties gewaarborgd en de beheerbaarheid vergroot.

De voorliggende renovatie dient als aanzet voor het renoveren van alle installaties. Op basis van de ervaringen uit deze pilot zullen de uiteindelijke eisen en voorwaarden voor de algehele renovatie worden bepaald. De renovatie heeft betrekking op de pompen, de elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en civiele constructies van de installaties.

Overzicht locaties gemalen:

Werkzaamheden:
Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd door Witteveen Surhuisterveen.

  • Vervangen leidingwerk gemalen, incl. reinigen en afsluiten
  • Het vervangen van de complete geleideconstructie
  • Het verwijderen van de bestaande betonklippen en het aanbrengen van nieuwe betonsokkels voor de dochterkasten.
  • Het deels vervangen van bestaande putafdekkingen
  • Verwijderen van eventuele metsellagen en leveren en aanbrengen van betonnen stelranden
  • Ophogen sokkels
  • Aanbrengen en in standhouden van bronbemaling, daar waar nodig.

De overige werkzaamheden zoals het vervangen van de besturing. incl. buitenopstellingskasten, elektrische installaties, nieuwe pompen, etc. zullen worden uitgevoerd door Mous Pompenbouw.

Periode Realisatie: De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 27 mei en 14 juni

Opdrachtgever:  Mous Pompenbouw Balk BV