Rioolvervanging De Merel te Surhuisterveen


April 2019 - Witteveen Surhuisterveen start met de werkzaamheden op de Merel te Surhuisterveen in opdracht van gemeente Achtkarspelen.
De huidige riolering is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht voor het vuilwater en het regenwater. De huisaansluitingen van de woningen en de basisschool de Bernebrêge worden vervangen en aangesloten op het nieuwe rioolstelsel. Het afvalwater gaat via het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater hoeft niet te worden gezuiverd maar wordt rechtstreeks afgevoerd naar de nabijgelegen vijverpartij aan de Fazant. Op deze wijze is het rioolstelsel (klimaat)robuuster ingericht en zal er minder schoon regenwater afstromen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (scheiden aan de bron/duurzamer).

De rijbaan zal worden voorzien van nieuw asfalt. De parkeervakken krijgen nieuwe betonstraatstenen. En de voetpaden zullen worden getegeld met nieuwe tegels.

Veiligheid
Bij de werkzaamheden op de Merel hebben wij te maken met een basisschool. Basisschool de Bernebrêge. In de nieuwe situatie komt daarom, voor de veiligheid van de kinderen, tussen De Fazant en De Merel huisnummer 55 een schoolzone.

Het doel van een schoolzone is dat iedereen erop word geattendeerd dat er een school is. Dit betekent: rustig rijden en goed opletten. De weg krijgt hier een andere inrichting waardoor het voor het verkeer zichtbaarder wordt en voor de kinderen veiliger. De Schoolzone is het directe gebied rondom een school, waar stromen van kinderen samenkomen. Daarbinnen brengen en halen de ouders hun kinderen van en naar school.

Fasering:
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fasen. Wij starten met de werkzaamheden van de 2e fase, nadat de puinfundering in fase 1 is aangebracht.
Fase 1 betreft het deel van De Merel tussen huisnummer 10 en huisnummer 35.
Fase 2 betreft het deel vanaf huisnummer 35 t/m het kruispunt van De Fazant.

Bereikbaarheid:
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel volledig worden afgesloten voor het verkeer. Indien nodig zullen wij het verkeer omleiden met behulp van omleidingsborden.

 Periode Realisatie: Uitvoering tussen 29 april en 26 juli 2019

 Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

 Cijfers/Techniek:
–          Frezen van teervrij asfalt ± 1.515 m²
–          Opbreken van teerhoudend asfalt ± 31 m²
–          Opbreken straatbakstenen ± 80 m²
–          Opbreken betonstraatstenen ± 550 m²
–          Opbreken tegels ± 900 m²
–          Verwijderen kolken ± 35 stuks
–          Ontgraven en afvoeren van grond ± 575 m³
–          Verwerken van grond, incl. leverantie ± 140 m³
–          Verwijderen leidingwerk PVC en beton ± 460 m¹
–          Lev. en aanbr. leidingwerk tbv huis-/kolkaansluitingen ± 960 m¹
–          Lev. en aanbr. hoofdriool PVC Ø 250 en Ø 315 ± 380 m¹
–          Lev. en aanbr. straat-/trottoirkolken ± 36 stuks
–          Lev. en aanbr. hoofdriool beton Ø 400 ± 130 m¹
–          Lev. en aanbr. funderingslaag ± 2.100 m²
–          Lev. en aanbr. asfaltverhardingen ± 2.200 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen ± 600 m¹
–          Lev. en aanbr. betonstraatstenen ± 1.200 m²
–          Lev. en aanbr. betontegels ± 930 m²
–          Lev. en aanbr. inrichtingselementen 7 stuks