Vervangen DWA-riool Menso Fockemalaan te Niekerk

Februari 2019
In Niekerk op de Menso Fockemalaan vervangen wij in opdracht van de gemeente Westerkwartier het DWA-riool.
De bestaande riolering was in dusdanig slechte staat dat de gemeente heeft besloten om het direct te vervangen en heeft voor de uitvoering Witteveen Surhuisterveen benaderd.

Uitvoering:
Wij zijn 25 februari begonnen met de werkzaamheden.
De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal 3 à 4 weken. De werkzaamheden bevinden zich op de Menso Fockemalaan tussen de Zandumerweg en de T-splitsing.

Cijfers/Techniek:
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Het opnemen en herstraten van de rijbaan, ca. 500 m²
  • Het vervangen van het DWA-riool, incl. de inspectieputten, lengte ca. 80 m¹ Ø 315
  • Cunetverbetering
  • Vervangen van de huisaansluitingen, ca. 50 m¹ Ø 125
  • Het reinigen van het oude rioolstelsel en het reinigen en inspecteren van de nieuwe riolering

Bereikbaarheid omgeving:
Gedurende de werkzaamheden zullen de omwonende enige hinder ondervinden.

Opdrachtgever:
Gemeente Westerkwartier