Reconstructie Groningerstraat Surhuisterveen

Begin maart heeft Witteveen Surhuisterveen de reconstructie van de Groningerstraat in Surhuisterveen aangenomen.
De Groningerstraat is één van de belangrijkste ontsluitingswegen van Surhuisterveen. Het is de hoofdroute voor doorgaand verkeer, vrachtverkeer, openbaar vervoer, etc. De uit te voeren werkzaamheden hebben een grote impact op de omgeving.
Met de bedrijven binnen het werkgebied zijn nadere afspraken gemaakt omtrent de bereikbaarheid, aan- en afvoer van materialen, goederen, etc. De bedrijventerreinen De Lauwers en Lauwerskwartier en de bedrijven in het centrum van Surhuisterveen zijn ook geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden, zodat zij hun logistieke planning daarop kunnen afstemmen.

Werkzaamheden 
In hoofdlijnen wordt het straatprofiel van de Jan Binneslaan doorgetrokken. Het bestaande asfalt wordt weggefreesd/opgebroken en na de rioleringswerkzaamheden wordt de rijbaan opnieuw geasfalteerd. Het huidige rioolstelsel wordt vervangen en in de nieuwe situatie wordt er een regenwaterriool aangebracht , zodat er een gescheiden rioolstelsel komt te liggen. De bestaande woningen worden afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. De fietspaden worden voorzien van nieuwe gebakken dikformaten en de trottoirs van nieuwe tegels. In het shared space gebied worden zowel het fietspad als het trottoir voorzien van nieuwe gebakken materialen. Er is in de nieuwe situatie tevens extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van het kruispunt Warreboslaan / Molenweg.

Fasering
De werkzaamheden op de Groningerstraat worden uitgevoerd in 3 fasen.

 • Fase 1: Vanaf de Teake Schuilengalaan t/m de Surventolaan
 • Fase 2: Vanaf de Surventolaan tot het kruispunt Molenweg / Warreboslaan
 • Fase 3: Kruispunt Molenweg / Warreboslaan.

De werkzaamheden aan het kruispunt worden na de bouwvakvakantie opgestart.

Bereikbaarheid
Vanwege het afsluiten van de Groningerstraat is er een omleiding via De Dellen en Nije Jirden. Deze omleiding is hoofdzakelijk bedoelt voor doorgaand verkeer. Reden hiervoor is om de verkeersdruk op de overige routes en binnenwegen te beheersen en te voorkomen dat er onnodig veel vrachtverkeer langs komt.

De bedrijven in Surhuisterveen zijn hierover geïnformeerd en er is gevraagd om hun leveranciers en/of transporteurs te attenderen op een gewijzigde route.

Opdrachtgever
gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek

 • Opbreken en frezen asfaltverharding – 5.400 m²
 • Opbreken elementenverhardingen – 3.285 m²
 • Opbreken kantopsluitingen – 1.345 m
 • Verwijderen straat- en trottoirkolken – 55 stuks
 • Verwijderen kolk- en huisaansluitingen – 500 m
 • Verwijderen hoofdriool Ø 250-600 – 450 m
 • Ontgraven van grond – 5.300 m³
 • Verwerken van grond – 4.500 m³
 • Afvoeren van grond – 4.900 m³
 • Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen – 950 m
 • Aanbrengen PVC Ø315 mm – 450 m
 • Aanbrengen betonriool Ø300-600 mm – 150 m
 • Aanbrengen betonriool Ø 700 mm – 180 m
 • Aanbrengen betonriool Ø 800 mm – 260 m
 • Aanbrengen inspectieputten beton – 20 stuks
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken – 66 stuks
 • Aanbrengen funderingen – 7.600 m²
 • Aanbrengen kantopsluitingen – 2.050 m
 • Aanbrengen straatbaksten df – 3.000 m²
 • Aanbrengen tegels en betonstraatstenen – 1.220 m²
 • Aanbrengen asfaltverhardingen – 3.050 m²

 

Update 12-06-2020
Vandaag wordt, conform planning, op de Groningerstraat de onderlaag en de tussenlaag van het asfalt van de eerste fase aangebracht (Fossemastraat-Surventolaan). De afgelopen 2-3 weken hebben wij de nodige voorbereidingen hiervoor getroffen zoals het aanbrengen en profileren van de puinbaan, het aanbrengen van de banden en het aanbrengen van de kantlaag. De onderlaag en de tussenlaag van de tweede fase (Surventolaan tot Warreboslaan) wordt in de week voor de bouwvak aangebracht. Daarnaast zijn we in de eerste fase ook begonnen met het aanbrengen van de tegels in de voetpaden en het aanbrengen van gebakken stenen in de fietspaden.

De deklaag wordt pas aangebracht, nadat al het riolerswerk gereed. Dat is tegelijkertijd met het aanbrengen van de onder- en tussenlaag van de derde fase. Naar verwachting is dat eind september.

Update 12-10-2020
Afgelopen vrijdag is het beton aangebracht in de middengeleiders op de kruising Molenweg – Groningerstraat. Vandaag wordt de deklaag van het asfalt aangebracht over de gehele lengte van het werk en later deze week worden de markeringen aangebracht. De werkzaamheden zijn dan grotendeels afgerond. Begin volgende week wordt de rijbaan weer opgesteld voor het verkeer. Ondanks de extra werkzaamheden (extra fase) zijn wij ruim voor de einddatum gereed met onze werkzaamheden.

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider