Aanleg regenwaterriool Industrieweg Noordhorn

15 maart starten wij met de voorbereidende werkzaamheden van het project Industrieweg Noordhorn.
In opdracht van gemeente Westerkwartier gaan wij een nieuw regenwaterriool aanleggen naast het bestaande gemengde stelsel om zo een gescheiden rioolstelsel te creëren. Vuil afvalwater en schoner regenwater blijven dan apart. De rioolwaterzuivering wordt dan niet belast met grote hoeveelheden regenwater. Het regenwater zal hiermee vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater in de buurt. Op deze manier wordt ook wateroverlast voorkomen die veroorzaakt wordt wanneer het huidige gemengde stelsel het overtollige regenwater niet aan kan. Naast het aanbrengen van een nieuwe regenwaterstelsel vernieuwen wij ook de fundering en wordt er een nieuwe asfaltverharding aangebracht.

Maandag 20 maart starten wij met de rioleringswerkzaamheden.

Fasering en bereikbaarheid
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de bedrijven en aanwonenden ten alle tijde bereikbaar zijn.

Faseringsplan Industrieweg Noordhorn

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en de bereikbaarheid?, volg dit project dan via de BouwApp. De BouwApp (van ontwikkelaar Concepteurs bv) kunt u downloaden via de Google Play Store of de App Store. Na het downloaden opent u de app en voert u bovenin de zoekbalk de projectnaam in (Aanleg regenwaterriool Industrieweg Noordhorn), hierna drukt u op het project en daarna drukt u op de button volgen om het project te volgen en op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. U hoeft voor het gebruik van deze app geen inlog aan te maken.

Opdrachtgever: gemeente Westerkwartier

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

 • frezen / opbreken van asfaltverhardingen – 2.225 m²
 • opbreken van kantopsluitingen – 500 m¹
 • opbreken van gootelementen – 650 m¹
 • toepassen bronnering t.b.v. rioleringswerkzaamheden
 • verwijderen leidingwerk – 170 m¹
 • grond ontgraven uit sleuf/cunet – 1.880 m³
 • grond vervoeren -/afvoeren – 1.880 m³
 • grond verwerken – 1.750 m³
 • aanbrengen van hoofdriool (beton) Ø 1000 mm – 130 m¹
 • aanbrengen van hoofdriool (beton) Ø 800 mm – 180 m¹
 • aanbrengen van hoofdriool (kunststof) Ø 160 – Ø 400 mm – 40 m¹
 • aanbrengen van een uitstroomvoorzieningen
 • aanbrengen van kolkaansluitingen – 220 m¹
 • aanbrengen van kolken en inspectieputten
 • aanbrengen van lijngoten
 • aanbrengen van drainage – 700 m¹
 • aanbrengen van ongebonden wegfundering – 2.650 m²
 • aanbrengen van asfaltverhardingen – 2.200 m²
 • aanbrengen van kantopsluitingen – 560 m¹
 • aanbrengen goot van betonelementen – 650 m¹

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider