Specialismen

 

GPS (3d)

Witteveen Surhuisterveen beschikt over een eigen ervaren uitzetter die in het bezit is van GPS-apparatuur. Hiermee zijn wij in staat om zeer snel na de uitvoering van rioleringswerkzaamheden de revisiegegevens in x-, y- en z-waarden zowel digitaal als op papier aan te leveren bij onze opdrachtgevers.

Tevens wordt Witteveen Surhuisterveen in toenemende mate ingeschakeld voor het in kaart brengen van bestaande rioleringen. Met onze GPS-apparatuur en uitgebreide kennis op rioleringsgebied leveren onze vakmensen op korte termijn de juiste gegevens aan bij de rioolbeheerders.

GPS wordt door Witteveen Surhuisterveen voor vele werkzaamheden toegepast.
Hierbij kunt u denken aan:

  • Depotmetingen (t.b.v. hoeveelheidbepalingen);
  • Put- en overstortmuur-metingen;
  • Digitale terreinmetingen (3d).

Sleufloze technieken

Bij het leggen van kabels en leidingen komt men vaak verhardingen, waterwegen of andere obstakels tegen. Een persboring of een gestuurde boring is dan uitermate geschikt om de obstakels te doorkruisen.

Onze perslucht aangedreven raket drukt een stalen mantelbuis onder een obstakel door. Vervolgens wordt de leiding met luchtdruk schoon geblazen, waarna het aanbrengen van kabels en leidingen kan worden hervat.

Bij langere te overbruggen afstanden of om hinder voor de omgeving te voorkomen, kiezen wij in veel gevallen voor een gestuurde boring. Voor het kruisen van de obstakels kunnen met deze sleufloze techniek met grote precisie allerlei soorten leidingen worden aangebracht.

Foutieve aansluitingen

Steeds vaker wordt het hemelwater dat op straten of daken wordt opgevangen middels riolering afgekoppeld van de vuilwaterriolering. Op deze manier worden lozingsproblemen tijdens hevige regenbuien verminderd. En de zuiveringsinstallatie hoeft geen schoon regenwater te reinigen.

Echter, gebouwen worden wel eens foutief aangesloten. Hierdoor lozen ze vuilwater op het oppervlaktewater. Middels rook- of geluidsproeven zoekt Witteveen Surhuisterveen eventuele foutieve aansluitingen voor de opdrachtgevers op. We leggen onze bevindingen vast in een rapport, waarna we de foutieve aansluitingen herstellen.

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider