Projecten Witteveen

Herinrichting entreegebied de Kruidhof Buitenpost

Algemene informatie: In opdracht van de van gemeente Achtkarspelen start Witteveen Surhuisterveen in week 10 met de herinrichting van het parkeerterrein en het entreegebied van Europa’s grootste botanische kruidentuin “De Kruidhof” in Buitenpost. De entree en het voormalige parkeerterrein krijgen een complete metamorfose. De bestaande asfaltverharding wordt...

Meer over dit project

Reconstructie Doarpsstrjitte Surhuizum

Algemene informatie: In opdracht van de van gemeente Achtkarspelen is Witteveen Surhuisterveen op 1 november 2017 gestart met de werkzaamheden op de Doarpsstrjitte te Surhuizum. De rijbaanconstructie en een gedeelte van het riool zijn aan vervanging toe. Ook de straat kan qua uitstraling best wel een opknapbeurt...

Meer over dit project

Reconstructie Warmoltsstrjitte Harkema

Algemene informatie: In opdracht van de van gemeente Achtkarspelen is Witteveen Surhuisterveen op 18 oktober 2017 gestart met de werkzaamheden op de Warmoltsstrjitte te Harkema. De rijbaanconstructie en het riool zijn aan vervanging toe, tevens wordt een groot gedeelte van de Warmoltsstrjitte voorzien van een gescheiden rioolsysteem....

Meer over dit project

Herinrichting Centrum Opende

Algemene informatie In opdracht van de gemeente Grootegast heeft Witteveen Surhuisterveen de uitvoering van project “Herinrichting Centrum Opende” verzorgd. Dit project is onder te verdelen in een reconstructie van de Provinciale weg en de inrichting van de terreinen rondom de nieuwe brede school. In de reconstructie van...

Meer over dit project

Aanleg drukriolering Bloemketerp in Franeker

Algemene informatie De kleedaccommodatie aan de Bloemketerp in Franeker is in opdracht van de gemeente Franekeradeel aangesloten op de riolering. Na uitvoering loost het gebouw op een rioolgemaal dat het afvalwater, via een persleiding, in het dichtstbijzijnde vrijvervalriool kwijt kan. Het dakoppervlak en de kolken zijn afgekoppeld...

Meer over dit project

Riolering en persleiding De Hemmen in Drachten

Algemene informatie Door een aantal calamiteiten in het rioolstelsel van De Hemmen te Drachten zijn een deel van het hoofdriool (diameter 1,5 meter) en de persleiding (diameter 0,5 meter) naar de zuivering vervangen. Het bestaande riool in de berm is komen te vervallen. In de rijbaan is...

Meer over dit project

Renovatie rioolgemaal Centrum Zuid in Dokkum

Algemene informatie In opdracht van Landustrie heeft Witteveen Surhuisterveen verschillende mechanische en de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de renovatie van rioolgemaal “Centrum Zuid” te Dokkum. Het rioolgemaal (1,5 meter bij 2 meter)  is op een diepte van 4,5 meter opnieuw voorzien van een dubbelpompsleidingwerk. Buiten...

Meer over dit project

Waterplan De Wiken in Drachten

De waterkwaliteit en ecologie in de groenzone van de wijk De Wiken in Drachten waren van een laag niveau. Er drong nauwelijks licht door in het water en de met walbeschoeiing uitgevoerde oevers waren hard, waardoor er weinig waterplanten waren. Door de oevers uit te voeren met...

Meer over dit project

Renovatie rioolgemaal Vriezerhoek Assen

Algemene informatie In de gemeente Assen heeft Witteveen Surhuisterveen in opdracht van Mous Pompenbouw het rioolgemaal “Vriezerhoek” gerenoveerd. De renovatie bestond uit het plaatsen van twee hondenhokputten en een nieuw rioolgemaal. Voor dit gemaal zijn nieuwe toevoerleidingen en een stalen persleiding aangebracht. Vervolgens hebben het stroomleverend bedrijf...

Meer over dit project

Verplaatsen waterschapsgemaal in Drachten

Algemene informatie In 2012 is aan de Noorderhogeweg te Drachten een gemaal van Wetterskip Fryslân verplaatst. Het bouwwerk stond in de weg bij een reconstructie. De verplaatsing omvatte civieltechnische, elektrotechnische en mechanische werkzaamheden. Witteveen Surhuisterveen coördineerde tevens het overleg met het nutsbedrijf. Door optimale communicatie met de...

Meer over dit project
Pages:12»