Reconstructie Goudtsjeblom-, Dahlia-, en Klaproasstrjitte te Kootstertille

Witteveen Surhuisterveen is in november 2019, in opdracht van gemeente Achtkarspelen, begonnen met de reconstructiewerkzaamheden van de Goudtsjeblom- Dahlia-, en Klaproasstrjitte te Kootstertille. Het riool wordt vervangen en de bestaande rijbanen worden opnieuw gefundeerd.
De uitstraling van de kruispunten met de Klaproasstrjitte en Sinneblomstrjitte veranderen en worden heringericht met nieuwe bestrating.
Voor het gehele project geldt dat de bestaande klinkers hergebruikt gaan worden. Er is in het ontwerp ook extra aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom de school De Merlettes. In samenspraak Veilig Verkeer Nederland en de school zijn er schoolzones en twee ‘’Tût en Derût’’ plekken opgenomen in het ontwerp.

Wat dit project speciaal maakt is het nieuw aan te leggen drainagesysteem voor het kunnen beheersen van de grondwaterpeil.

Fasering
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fasen.

  • Fase 1: Reconstructie Goudtsjeblomstrjitte tussen de Mounestrjitte en Dahliastrjitte;
  • Fase 2: Reconstructie Dahliastrjitte tussen de Pinksterblomstrjitte en de Goudtsjeblomstrjitte;
  • Fase 3: Reconstructie Klaproasstrjitte tussen de Dahliastrjitte en de Mounestrjitte;
  • Fase 4: Reconstructie Goudtsjeblomstrjitte vanaf de Dahliastrjitte t/m het Tillehûs

 

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden zullen delen van de rijbaan tijdelijk worden gestremd ofwel worden afgesloten voor het verkeer. Indien nodig zullen wij het verkeer omleiden met behulp van omleidingsborden.

Communicatie
Voorafgaand aan de start van een volgende fase worden de aangrenzende bedrijven / omwonende door ons geïnformeerd.

Opdrachtgever
Gemeente Achtkarspelen

Cijfers/Techniek
–          Opbreken straatbakstenen ± 4.360 m²
–          Opbreken betonstraatstenen ± 200 m²
–          Opbreken tegels ± 2.500 m²
–          Opbreken kantopsluitingen, ± 2.300 m¹
–          Verwijderen kolken ± 70 stuks
–          Ontgraven van grond ± 3.000 m³
–          Ontgraven en afvoeren van grond uit watergangen ± 250 m³
–          Verwerken van grond, incl. leverantie ± 3.150 m³
–          Leveren en aanbrengen leidingwerk tbv huis-/kolkaansluitingen ± 2.100 m¹
–          Lev. en aanbr. PVC Ø 250 ± 55 m¹
–          Lev. en aanbr. PVC Ø 315 ± 830 m¹
–          Lev. en aanbr. betonriool Ø 400 ± 415 m¹
–          Lev. en aanbr. betonriool Ø 500 ± 106 m¹
–          Lev. en aanbr. drainageleiding Ø 80 ± 775 m¹
–          Lev. en aanbr. drainageleiding Ø 160 ± 730 m¹
–          Lev. en aanbr. straat-/trottoirkolken ± 87 stuks
–          Lev. en aanbr. Inspectieputten beton, 26 stuks
–          Lev. en aanbr. Inspectieputten kunststof, 15 stuks
–          Lev. en aanbr. funderingslaag ± 5.100 m²
–          Lev. en aanbr. Straatlaag ± 4.350 m²
–          Lev. en aanbr. kantopsluitingen ± 3.150 m¹
–          Lev. en aanbr. betonstraatstenen ± 580 m²
–          Aanbr. straatbakstenen ± 4.150 m²
–          Lev. en aanbr. betontegels ± 2.250 m²
–          Lev. en aanbr. granietkeien ± 55 m²

Update 26-3-2020
Vandaag zijn wij begonnen met de werkzaamheden op de 4e fase. Omdat het qua planning beter voor ons uitkomt hebben we besloten om eerste fase 4 op te pakken en daarachteraan fase 3.
Fase 1 is inmiddels gereed. De riolering is vervangen, het drainagesysteem is aangebracht en de verhardingen in de rijbaan en voetpaden zijn ook aangebracht.
In fase 2 zijn wij volop bezig met het straatwerk. De rioleringswerkzaamheden zijn hier inmiddels gereed.
Hieronder nog wat mooie projectfoto’s.

Update 28-04-2020
In alle straten is de riolering inmiddels vervangen. Momenteel brengen wij op het laatste deel van de Klaproasstrjitte het drainagesysteem aan. Op de Goudtsjeblomstrjitte tussen de Dahliastrjitte en de Bûterblomstrjitte zijn wij begonnen met het zetten van de banden. Op de Dahliastrjitte zelf is het straatwerk grotendeels gereed. Wij verwachten in week 19 ook te beginnen met het straatwerk op de Klaproasstrjitte.

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur / Projectleider
Kevin Metze
Werkvoorbereider
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie