Aanleg RWA-riool Kastanjelaan e.o.

In opdracht van gemeente Westerkwartier leggen wij een nieuw regenwaterriool aan in de Kastanjelaan, waarbij ook de inrichting van de straat wordt aangepast. De rijbaan verschuift richting het noorden en het voetpad aan de zuidzijde komt te vervallen. In de Jonkerslaan wordt ook een regenwaterafvoerleiding aangebracht richting de sloot aan de Sportlaan. De inrichting van de Jonkerslaan en Sportlaan blijven onveranderd.

Fasering & Bereikbaarheid:
In het kader van bereikbaarheid en het minimaliseren van de overlast zullen de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.
De fasering van de werkzaamheden zijn als volgt:

 • Fase 1: Sportlaan – Jonkerslaan
 • Fase 2: Kastanjelaan West (tussen Jonkerslaan & kruising Griffioenlaan / Nicolaas Grijpstraat)
 • Fase 3A: Kruising Kastanjelaan – Stationsstraat
 • Fase 3B: Kastanjelaan Oost (Vanaf Stationsstraat tot Kastanjelaan 4)
 • Fase 4: Kastanjelaan Oost (Vanaf Kastanjelaan 4 t/m het kruispunt Griffioenlaan / Nicolaas Grijpstraat

Faseringstekening Kastanjelaan Grijpskerk

BouwApp
De projectontwikkelingen / werkzaamheden zijn te volgen in de BouwApp. De BouwApp biedt voor de omgeving een moderne manier om geïnformeerd te worden en betrokken te raken met het bouwproject.
Naast onmisbare informatie als aankondigingen over wegafsluitingen en omleidingen, zorgen de updates voor een overzichtelijke weergave van alle projectontwikkelingen.  geïnteresseerde op laagdrempelige wijze betrokken De BouwApp (van ontwikkelaar Concepteurs bv) kunt u downloaden via de Google Play Store of de App Store.

Opdrachtgever: gemeente Westerkwartier

Cijfers/Techniek:
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

 • Opbreken van TH asfalt, ca. 60 m²
 • Opbreken van teervrij asfalt, ca. 775 m²
 • Opbreken van elementenverhardingen, ca. 3.950 m²
 • Opbreken van kantopsluitingen, ca. 2.500 m¹
 • Verwijderen van funderingsmateriaal, ca. 3.750 m²
 • Verwijderen van leidingwerk – ca. 200 m¹
 • Grond ontgraven, ca. 2.850 m³
 • Grond verwerken, ca. 2.800 m³
 • Aanbrengen hoofdriool Ø 315 mm tot Ø 500 mm – ca. 510 m¹
 • Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen – ca. 780 m¹
 • Aanbrengen inspectieputten – 12 stuks
 • Aanbrengen putafdekkingen in asfalt – 6 stuks
 • Aanbrengen kolk beton/gietijzer – 58 stuks
 • Aanbrengen wegfunderingen – ca. 3.075 m²
 • Aanbrengen asfaltverhardingen – ca. 705 m²
 • Aanbrengen elementenverhardingen – ca. 3.355 m²
 • Aanbrengen kantopsluitingen – ca. 1.940 m¹

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider