Woonrijp maken Grut Palma deel 2 te Wergea

Aan de zuidwestkant van het dorp Wergea ligt de nieuwbouwwijk Grut Palma. Een groot deel hiervan is inmiddels gerealiseerd en bebouwd. In opdracht van gemeente Leeuwarden gaan wij een deel van de gerealiseerde wijk woonrijp maken en voorzien van definitieve bestrating. Het betreft de volgende straten welke zullen worden aangepakt. :

 • Palmastrjitte
 • Oan ’t Alddjip
 • Keardok (deels)
 • Floreenstien (deels)
 • Narderherne (deels)
 • Stringpaad

Fasering & Bereikbaarheid
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen en om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De fasering van de werkzaamheden is als volgt:

Fase 1: Stringpaad (vanaf Narderherne tot aan kanaal) Stringbrege afgesloten, woningen Narderherne bereikbaar via Floreentsien)

Fase 2: Narderherne (Vanaf kruising Stringpaad t/m kruising Floreentsien) Woningen Narderherne bereikbaar via Lyspôle. Hiervoor wordt een platenbaan neergelegd. Kruising Narderherne/Lyspôle wordt gefaseerd uitgevoerd i.v.m. bereikbaarheid woningen Narderherne

Fase 3: Floreentsien-Oan ’t Alddjip vanaf Narderherne tot de kruising met Spûkefeartstrjitte. Parkeerterrein van het gezondheidscentrum blijft ten alle tijden bereikbaar of via de zuidzijde of via de noordzijde.

Fase 4: Oan ’t Alddjip vanaf kruising Spûkefeartstrjitte tot de kruising met Ringfeartstrjitte. Ontsluiting oostelijke deel Grut Palma via de Terp. Hiervoor wordt een platenbaan neergelegd.

Fase 5: Oan ’t Alddjip vanaf kruispunt Ringfeartstrjitte t/m de kruising Palmastrjitte. Uitvoering fase 5 start nadat fase 4 gereed is i.v.m. garanderen bereikbaarheid bewoners Ringfeartstrjitte.

Fase 6: Pamlastrjitte vanaf kruising Oan ’t Alddjip tot de kruising met de Keardok. Ontsluiting via de Terp d.m.v. platenbaan

Fase 7: Pamastrjitte vanaf kruising Keardok huisnr 3 t/m kruising Keardok huisnr. 4. Uitvoering fase 7 start nadat fase 6 gereed is i.v.m. garanderen bereikbaarheid bewoners Keardok.

Fase 8: Palmastrjitte vanaf kruispunt Keardok huisnr. 4 tot de kruising met de Wergeasterdyk

Fase 9: Kruispunt (aansluiting) Wergeasterdyk

Fase 10: Keardok vanaf huisnummer 3 tot huisnummer 15

 

Cijfers/techniek:
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

 • Toepassen van verkeersmaatregelen -/omleidingen
 • Ontgraven van grond, ca. 1.470 m³
 • Verwerken van grond, ca. 535 m³
 • Aanbrengen van kolkleidingen, ca. 280 m
 • Aanbrengen van kolken, ca. 85 stuks
 • Opbreken van asfaltverhardingen, ca. 205 m²
 • Opnemen van elementenverhardingen, ca. 6.320 m²
 • Opnemen van kantopsluitingen, ca. 1.415 m
 • Aanbrengen van funderingslagen, ca. 3.200 m²
 • Aanbrengen van elementenverhardingen, ca. 5.890 m²
 • Aanbrengen van kantopsluitingen, ca. 2.500 m

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider