Aanleg regenwaterriool Vogelbuurt Grijpskerk

Maandag 26 juni starten wij in opdracht van de gemeente met rioleringswerkzaamheden in de Vogelbuurt te Grijpskerk. In de wijk leggen wij een nieuw regenwaterriool aan, zodat er een gescheiden rioolstelsel komt te liggen. Vuil afvalwater en schoner regenwater blijven dan apart. De rioolwaterzuivering wordt dan niet belast met grote hoeveelheden regenwater. Naast het aanbrengen van een regenwaterriool wordt de fundering van de rijbaan vernieuwd en wordt er nieuwe verharding aangebracht van gebakken materialen. De bestaande verharding, grotendeels bestaande uit asfalt wordt vervangen door nieuwe rood/bruin gebakken klinkers waarbij de indeling van de straat niet veranderd.

Fasering / bereikbaarheid:
De werkzaamheden zullen in het kader van bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast gefaseerd uitgevoerd gaan worden. De fasering van de werkzaamheden is als volgt:
–      Fase 1: Leeuwerik en een deel van Patrijs
–      Fase 2: Fazant (deels)
–      Fase 3: Wulp en een deel van Patrijs
–      Fase 4: Patrijs (deels)
–      Fase 5: Fazant (deels) en De Singel t/m de kruising Clantlaan
–      Fase 6: Overige deelfases

Faseringstekening & Bereikbaarheid

BouwApp
De projectontwikkelingen zijn te volgen in de BouwApp. De BouwApp biedt voor de omgeving een moderne manier om geïnformeerd te worden en betrokken te raken met het bouwproject. Naast onmisbare informatie als aankondigingen over wegafsluitingen en omleidingen, zorgen de updates voor een overzichtelijke weergave van alle projectontwikkelingen. Met de BouwApp raak je als omwonende of geïnteresseerde op laagdrempelige wijze betrokken bij het bouwproject. De BouwApp (van ontwikkelaar Concepteurs bv) kunt u downloaden via de Google Play Store of de App Store.
Na het downloaden opent u de app en voert u bovenin de zoekbalk de projectnaam in (Vogelbuurt Grijpskerk), hierna drukt u op het project en daarna drukt u op de button volgen om het project te volgen en op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. U hoeft voor het gebruik van deze app geen inlog aan te maken.

Opdrachtgever: gemeente Westerkwartier

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

 • Opbreken asfaltverharding (teerhoudend), ca. 355 m²
 • Opbreken asfaltverharding (teervrij), ca. 3.050 m²
 • Opbreken van elementenverhardingen ca. 2.450 m²
 • Opbreken van kantopsluitingen ca. 2.800 m¹
 • Verwijderen van huis- en kolkaansluitingen, ca. 240 m¹
 • Verwijderen van kolken, ca. 65 stuks
 • Ontgraven van grond, ca. 2.500 m³
 • Vervoeren van grond, ca. 2.000 m³
 • Verwerken van grond, ca. 2.500 m³
 • Aanbrengen van hoofdriool, pvc Ø 160 tot Ø 315 – ca. 750 m¹
 • Aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen – ca. 950 m¹
 • Aanbrengen van inspectieputten (beton) – 17 stuks
 • Aanbrengen van kolken – 76 stuks
 • Aanbrengen van uitstroomvoorzieningen – 3 stuks
 • Aanbrengen van ongebonden wegfundering – ca. 4.550 m²
 • Aanbrengen van een straatlaag – ca. 4.200 m²
 • Aanbrengen van gebakken elementenverhardingen – ca. 3.500 m²
 • Aanbrengen van betonklinkers – ca. 1.200 m²
 • Aanbrengen van betontegels – ca. 930 m²
 • Aanbrengen van kantopsluitingen – ca. 2.250 m¹

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider