Bouwrijp maken SBO Vrijburgh

In opdracht van gemeente Smallingerland gaan wij het terrein langs de Noorderhogeweg achter de carpoolplaats t.h.v. de N31 (de Leisurestrook) bouwrijp maken. Op deze locatie wordt naar verwachting in de loop van 2023 gestart met de bouw van een nieuwe scholenlocatie. Onze werkzaamheden betreffen het verrichten van grondwerk (ontgraven van grond en weer aanvullen met zand), het aanleggen van riolering en het aanbrengen van een puinverharding.

Overzicht projectlocatie: 

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

  • Verwijderen van groenvoorzieningen (vegetaties, bosplantsoen en bomen)
  • Ontgraven van grond uit cunet, watergangen en rioolsleuven – ca. 13.000 m³
  • Leveren en verwerken van zand – ca. 15.500 m³
  • Leveren en aanbrengen inspectieputten – ca. 23 stuks
  • Leveren en aanbrengen pvc hoofdriool – ca. 1.100 m¹
  • Leveren en aanbrengen kolkleidingen – ca. 300 m¹
  • Leveren en aanbrengen van duikers pvc & beton – ca. 200 m¹
  • Afwerken zandbed – ca. 20.000 m²
  • Aanbrengen funderingslaag van granulaat – ca. 3.310 m²

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider