BRM Borghlocatie Zuidhorn

Op het voormalige terrein van basisschool De Borgh en het Groene Kruisgebouw aan de Boslaan / Hanckemalaan te Zuidhorn maakt Witteveen Surhuisterveen in opdracht van gemeente Westerkwartier het terrein bouwrijp voor toekomstige woningbouw. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg, die de woningen ontsluit aan de Boslaan en de Hanckemalaan. In het middengebied komt ruimte om te parkeren en worden voetpaden aangelegd.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het uitvoeren van cunetverbetering, aanleg van HWA en DWA riolering, aanleg van huis en kolkaansluitingen, het aanbrengen van funderingslagen en het aanbrengen van asfaltverhardingen welke tijdens de woningbouw dient als bouwweg.

Bereikbaarheid
Vanwege de werkzaamheden zal het voetpad aan de noordzijde tussen de Koperwiek en de Boslaan gestremd worden. Tevens zal het voetpad langs de Hanckemalaan gestremd worden in verband met veiligheid en transportbewegingen van het werkverkeer.

Opdrachtgever
gemeente Westerkwartier

Cijfers/Techniek
• Ontgraven van grond uit cunet, ca. 1.000 m³
• Ontgraven van grond uit rioolsleuf, ca. 1.050 m³
• Verwerken van grond in cunetten, ca. 800 m³
• Verwerken van grond in rioolsleuf ca. 900 m³
• Verwerken van grond in bouwkavels ca. 250 m³
• Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen 380 mtr
• Aanbrengen PVC Ø 250 mm – 240 m
• Aanbrengen PVC Ø 315 mm – 260 m
• Aanbrengen cunetdrainage – 350 m
• Aanbrengen inspectieputten – 9 stuks
• Aanbrengen straat- en trottoirkolken – 16 stuks
• Aanbrengen funderingen – ca. 1.400 m²
• Aanbrengen asfaltverhardingen – ca. 1.200 m²
• Verplaatsen van een bestaande bushalteconstructie – 1 stuks
• Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider