Drukriolering Oudebildtdijk Westhoek, gemeente Waadhoeke

Door onze aanpak tijdens calculatiefase en door onze ruime ervaring in drukrioleringsprojecten is onze aanpak (EMVI-plan) positief beoordeeld en hebben wij dit prachtige werk weten aan te nemen.

Op de Oudebildtdijk vervangen wij het bestaande vacuümrioolstelsel, achter de woningen langs over een tracé van ca. 3.000 meter, door een drukrioleringsstelsel. Begin april starten wij hier met de uitvoering van de werkzaamheden. Voorbereidende werkzaamheden kunnen eerder uitgevoerd worden. In het project onderscheiden wij ons door de diverse disciplines, stroom leverend bedrijf, gemalen, boringen en het grondwerk in het dijklichaam in de juiste volgorde te plannen en uit te voeren. Zodanig dat de omgeving tevreden is en de afvoer van het afvalwater ten allen tijde geborgd is. De werkzaamheden in het dijklichaam zullen voor de september worden uitgevoerd in verband met het stormseizoen.

Planning en fasering

De werkzaamheden worden in 8 fasen uitgevoerd. Zie hieronder de faseringstekening. Globaal is de planning als volgt.

 • Fase 1: Vanaf week 13 tot medio week 20
 • Fase 2: Vanaf week 14 tot medio week 20
 • Fase 3: Vanaf week 15 tot medio week 24
 • Fase 4: Vanaf week 16 tot medio week 24
 • Fase 5: Vanaf week 20 tot medio week 29
 • Fase 6: Vanaf week 21 tot medio week 28
 • Fase 7: Vanaf week 24 tot medio week 30
 • Fase 8: Vanaf week 34 tot medio week 37

Cijfers/techniek:

Deel gemeente: 

 • Opnemen diverse verhardingen – ca. 80 m²
 • Reiniging riool onder druk – ca. 1.550,00 m
 • Verwijderen hoofdriool Ø 125 tot Ø 200 mm – ca. 850 m
 • Verwijderen vacuümriool Ø 110 tot Ø 160 mm – ca. 980 m
 • Verwijderen (pomp) putten – ca. 40 stuks
 • Grond ontgraven – ca. 8.000 m³
 • Grond verwerken – ca. 5.000 m³
 • Grond vervoeren- ca. 7.400 m³
 • Aanbrengen drainage – ca. 1.700 m
 • Aanbrengen hoofdriool Ø 200 mm – ca. 1.550 m
 • Aanbrengen huisaansluiting Ø 125 mm – ca. 1.390 m
 • Aanbrengen inspectieputten ca. 32 st.
 • Aanbrengen pompputten ca. 19 st.
 • Aanbrengen buitenopstellingskasten ca. 16 st.
 • Aanbrengen persleiding Ø 40 mm – ca. 1.300 m
 • Aanbrengen persleiding Ø 63 mm – ca. 600 m
 • Aanbrengen persleiding Ø 75 mm – ca. 750 m
 • Aanbrengen persleiding Ø 90 mm – ca. 650 m
 • Beproeven persleidingen
 • Aanbrengen diverse gietijzeren hulpstukken
 • Maken gestuurde boringen – ca. 19 st.
 • Maken persingen onder verhardingen – ca. 7 stuks
 • Aanbrengen voedingskabels – ca. 1.800 m
 • Aanbrengen elementenverhardingen – ca. 110 m²

 

Deel Wetterskip: 

 • Verwijderen persleiding Ø 110 – ca. 270 m
 • Opbreken asfaltverhardingen – ca. 30 m²
 • Grond ontgraven – ca. 1.650 m³
 • Grond verwerken – ca. 1.620 m³
 • Aanbrengen persleiding Ø 110 incl. markeringslint – ca. 450 m
 • Beproeven van persleidingen
 • Aanbrengen diverse gietijzeren hulpstukken
 • Maken gestuurde boringen – ca. 3 st.
 • Aanbrengen elementenverhardingen – ca. 30 m²

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider