Herinrichting centrumplan Surhuisterveen

September 2020

In opdracht van gemeente Achtkarspelen voert Witteveen Surhuisterveen het centrumplan van Surhuisterveen uit. Door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen, is het centrumplan opgesteld. De werkgroep heeft in 2018 een visie opgesteld die is vastgesteld door alle partijen, vervolgens is de visie uitgewerkt tot een definitief ontwerp.


Het Ontwerp 

Het winkelhart van Surhuisterveen wordt heringericht zodat het voor langere tijd weer vooruit kan

 • Er komt een eenduidig straatbeeld vanaf het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden;
 • Over het volledige gedeelte wordt éénrichtingsverkeer ingesteld;
 • Het parkeerterrein van de action wordt volledig opnieuw ingericht;
 • Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt een blauwe zone van twee uur ingesteld, gedurende de openingstijden van de winkels. Hierdoor komt meer doorstroming en dus meer parkeergelegenheid voor winkelend publiek;
 • In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Deze worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd;
 • Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd.

 

Planning & Fasering
Maandag 28 september j.l. werd het startsein gegeven voor de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om zo de bereikbaarheid van de ondernemers te kunnen waarborgen.
De fasering van de werkzaamheden is als volgt.

 • Fase 1: Vanaf de Gedempte Vaart langs het Torenplein naar de Kolk tot aan de kruising Groningerstraat, inclusief de rand rondom het Torenplein, de ingang naar de Jumbo en het loopgebied tussen Albert Heijn, It Stee en Terstal.
 • Fase 2: Vanaf de Groningerstraat richting De Dellen, inclusief de zijpoten Groningerstraat, Slotstraat en Dr. van Kammenstraat en de inrichting van het parkeerterreintje tussen Terstal en Kolkzicht.
 • Fase 3: De Dellen vanaf de Dr. van Kammenstraat tot en met de kruising De Dellen / Nije Jirden, inclusief het parkeerterrein van de action.

Uitvoering fase 1: Najaar 2020
Uitvoering fase 2: Voorjaar 2021 tot bouwvak
Uitvoering fase 3: Najaar 2020. Start na de profronde (27-7-2021)

Informatie en voortgang van het project
Om u op de hoogte te houden van relevantie informatie en de voortgang van het project hebben wij een specifieke projectwebsite opgericht. www.centrumplan-surhuisterveen.nl Via deze site houden wij u continu op de hoogte. Wij organiseren iedere donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 15:30 uur een inloopspreekuur in ons informatiecentrum (directiekeet). Tijdens het inloopspreekuur kunt u ook vragen stellen over het project en de voortgang. Tijdens het inloopspreekuur zijn de gemeente en aannemer beide aanwezig. De directiekeet staat op het terrein naast Lisa Faber bloemen & meer (De Dellen 27).

Bereikbaarheid
Het verkeer wordt zoveel mogelijk naar de parkeerterreinen van de Lidl en de Albert Heijn geleid. Voor de ondernemers wordt per fase gekeken naar de aanvoerroutes voor de bevoorrading. Deze routes worden gepubliceerd op de projectwebsite, zodat deze voor iedereen te benaderen is.

Periode Realisatie
Zoals hierboven al vermeld. De werkzaamheden zijn 28 september gestart en lopen door tot en met december 2021. Voor een geactualiseerde planning verwijzen wij u naar de projectwebiste. www.centrumplan-surhuisterveen.nl

Opdrachtgever
gemeente Achtkarspelen

Cijfers / techniek

 • Verwijderen bestaand straatmeubilair
 • Verwijderen bomen, incl. stobbem  –  29 st.
 • Verwijderen laag zandcement, straatmix – ca. 11.500 m2
 • Verwijderen teervrije funderingslaag – ca. 1.050 m2
 • Opbreken straat- en trottoirkolken – ca. 135 st
 • Opbreken straatbakstenen – ca. 12.200 m2
 • Opbreken betonstraatstenen – ca. 5.200 m2
 • Opbreken betontegels – ca. 510 m2
 • Opbreken kantsopsluitingen – ca. 1.570 mtr
 • Verwijderen asfaltverharding – ca. 450 m2
 • Grond ontgraven – ca. 6.200 m3
 • Grond vervoeren – ca. 7.785 m3
 • Grond verwerken – ca. 11.050 m3
 • Uitvoeren asbest en zink sanering
 • Opreken lijngoot van beton – ca. 80 mtr
 • Aanbrengen lijngoten van beton – ca. 1.250 mtr
 • Aanbrengen PVC Ø 315 – ca. 365 mtr
 • Aanbrengen PVC Ø 160 – ca. 130 mtr
 • Aanbrengen PVC Ø 125 – ca. 390 mtr
 • Aanbrengen drainage – ca. 380 mtr
 • Aanbrengen betonputten – ca. 9 st
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken – ca. 110 st
 • Aanbrengen funderingslaag – ca. 9.850 m2
 • Aanbrengen kantopsluitingen en goten – ca. 5.790 mtr
 • Aanbrengen straatlaag – ca. 6.650 m2
 • Aanbrengen straatbakstenen – ca. 15.950 m2
 • Aanbrengen betonstraatstenen – ca. 1.550 m2
 • Aanbrengen betontegels – ca. 170 m2
 • Aanbrengen asfaltverharding – ca. 650 m2
 • Aanbrengen cortenstaal tbv groenvakken – ca. 305 mtr
 • Aanbrengen straatmeubilair – ca. 157 st
 • Aanbrengen spijlenhekwerk – ca. 40 mtr

 

 

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider