Rioolvervanging Burgemeester Wuiteweg te Drachten

De toegangsweg vanaf de rotonde Eikesingel – M.L. Kingweg richting het centrum van Drachten krijgt een flinke opknapbeurt. De bestaande riolering die onder de fietspaden loopt, is aan vervanging toe.
In de nieuwe situatie wordt de riolering vergroot en wordt er een apart regenwaterriool aangelegd. Daarnaast wordt de fundering vernieuwd en wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt.

Fasering en Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om zo de bereikbaarheid van de ondernemers en bewoners zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
De fasering van de werkzaamheden is als volgt.

 • Fase 0:  (Start 10-10-22) Vanaf Fabriciuslaan (waar voorheen de Renault garage was gevestigd) tot aansluiting Burgemeester Wuiteweg; (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg nog niet gestremd)
 • Fase 1: (Start 17-10-22) Vanaf kruising Fabriciuslaan – De Warren t/m kruisinfg Het Blauwgras (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg gestremd)
 • Fase 2: Vanaf Het Blauwgras tot het zebrapad voor de Lawei (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg gestremd)

Fasering Burg. Wuitweg

Note: Vanaf maandag 17 oktober is de Burgemeester Wuiteweg voor doorgaand verkeer gestremd. Gedurende het gehele project zal het doorgaande verkeer worden omgeleid. Vanaf dit moment rijden de bussen ook niet meer via de Burgemeester Wuiteweg, maar via alternatieve haltes (routes) verzorgt door Arriva.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en de bereikbaarheid? Volg dan onze projectwebsite www.werkzaamheden-wuiteweg.nl 

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

 • opnemen en afvoeren van elementen elementenverhardingen; ca. 3.570 m²
 • opnemen en afvoeren van asfaltverhardingen; ca 4.300 m²
 • opnemen en afvoeren van kantopsluitingen; ca. 1.730 m¹
 • opruimen van rioleringen; ca. 1.450 m¹
 • aanbrengen van rioleringen; ca. 3.550 m¹ waarvan ca. 1.130 m¹ hoofdriool
 • uitvoeren van grondwerkzaamheden
 • leveren en aanbrengen van elementenverhardingen; ca. 3.704 m²
 • leveren en aanbrengen van kantopsluitingen; ca. 1.895 m¹
 • afwerken en inzaaien van bermen;
 • aanbrengen van asfaltverhardingen; ca. 9.550 m²
 • uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden;

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider