Vervanging riolering Jellemaweg 3e fase

In opdracht van gemeente Westerkwartier vervangt Witteveen Surhuisterveen de riolering op de Jellemaweg vanaf de kruising met de Gaickingalaan tot en met de kruising Klinckemalaan.
Daarnaast wordt ook de bovengrondse infrastructuur opnieuw ingericht, incl. de zijstraat Holtweg. De Holtweg betreft enkel straatwerk.

Bereikbaarheid:
Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen zullen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. Per fase worden de bewoners en eventuele ondernemers grenzend aan het werkgebied geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Het doorgaande verkeer zal gedurende de uitvoering van het gehele project worden omgeleid.

De fasering van de werkzaamheden is als volgt:

 • Fase 1: Kruising Jellemaweg – Klinckemalaan – Willem Alexanderlaan;
 • Fase 2: Jellemaweg vanaf de Klinckemalaan tot de Kikkerstraat;
 • Fase 3: Jellemaweg vanaf de kruising Kikkerstraat t/m de kruising Gaickingalaan;
 • Fase 4: Holtweg (alleen straatwerk) en aanleg parkeerterrein aan de Willem Alexanderlaan

Opdrachtgever:
gemeente Westerkwartier

Cijfers/Techniek:

 • Opbreken elementen verhardingen – ca. 1.850 m²
 • Ontgraven van grond uit rioolsleuf – ca. 640 m¹
 • Verwijderen kolken – ca. 24 stuks
 • Verwijderen inspectieputten – ca. 5 stuks
 • Verwijderen huis- en kolkaansluitingen – ca. 100 m¹
 • Verwijderen betonriool Ø 500 mm – ca. 90 m¹
 • Verwijderen straatmeubilair
 • Verwijderen bestaande begroeiing
 • Grond ontgraven uit cunetten/sleuven – ca. 1.300 m³
 • Grond vervoeren – ca. 1.800 m³
 • Grond verwerken in cunetten en rioolsleuven – ca. 1.500 m³
 • Aanbrengen brengen hoofdriool pvc Ø 250 mm, incl. archeologische begeleiding/onderzoeken – ca. 500 m¹
 • Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen pvc Ø 160 en 125 mm – ca. 360 m¹
 • Aanbrengen van inspectieputten (beton) – ca. 10 stuks
 • Aanbrengen van straat- en trottoirkolken – ca. 31 stuks
 • Aanbrengen cunetdrainage – ca. 500 m¹
 • Aanbrengen funderingslagen – ca. 1.760 m²
 • Aanbrengen straatbakstenen – ca. 2.850 m²
 • Aanbrengen betonstraatstenen – ca. 150 m²
 • Aanbrengen kantopsluitingen – ca. 1.050 m¹
 • Uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider