Vervanging rioolpersleiding kassengebied Berltsum

In Berltsum op de Bûtenpôle en De Bodde heeft de bestaande rioolpersleiding en het bestaande gemaal onvoldoende capaciteit. Reden voor de gemeente Waadhoeke om dit vervangen over een tracé van ca. 2 kilometer.  Eerst wordt de nieuwe persleiding aangelegd en vervolgens de oude persleiding verwijderd. Daarnaast zal er ook een nieuw rioolgemaal geplaatst gaan worden met voldoende capaciteit.
De werkzaamheden worden in één aaneengesloten fase uitgevoerd.

Overzicht tracé:

Opdrachtgever: gemeente Waadhoeke

Cijfers/Techniek:

 • Opnemen elementenverhardingen – ca. 430 m²
 • Verwijderen leidingwerk HDPE Ø 90 mm – ca. 1.900 m¹
 • Verwijderen terreininrichtingen
 • Verwijderen groenvoorzieningen
 • Verrichten grondwerk
 • Uitvoeren gestuurde boringen PE Ø 160 mm – ca. 2.400 m¹
 • Uitvoeren gestuurde boringen PE Ø 63 mm – ca. 250 m¹
 • Uitvoeren persingen (open front boring) – ca. 20 m¹
 • Aanbrengen pompput – 1 st.
 • Aanbrengen elementenverhardingen – ca. 485 m²
 • Aanbrengen wortelschermen – ca. 800 m¹

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider