Herinrichting parkeerterrein MFC Drachtstercompagnie

In opdracht van gemeente Smallingerland voert Witteveen Surhuisterveen de herinrichtingswerkzaamheden uit van het parkeerterrein van het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) in Drachtstercompagnie. Het MFC staat op de locatie van de voormalige sporthal van sportvereniging Het Trefpunt. Het MFC herbergt een school, een gymzaal, een dorpshuis en kleedruimte voor de buitensporten.

Onze werkzaamheden omvatten het uitwerken van de herinrichting van het parkeerterrein, de herinrichting van de bestaande toegangsweg naar het MFC / het sportpark en het vervangen van het bestaande rioolstelsel. In het laatste geval wordt onder andere het hemelwater afgekoppeld van het gemengde stelsel.

Planning/Fasering:

Eind week 23 (begin juni) starten wij met de werkzaamheden op het bestaande parkeerterrein. In het kort houdt dit in: het opbreken van de bestaande asfaltverharding, het opnemen van de bestrating richting het MFC, aanbrengen van de rioleringen, aanbrengen van funderingen / kolken en het aanbrengen van de verhardingen.

Na de bouwvakvakantie (week 34) starten wij met de werkzaamheden aan de kruising Alde Wei – Smidswei en met de werkzaamheden aan de toegangsweg richting het MFC. Betreft het opbreken van de verhardingen, het aanbrengen van kolkuitleggers, aanbrengen van funderingen / kolken en tot slot het aanbrengen van de elementenverhardingen.

De werkzaamheden duren naar verwachting, afhankelijk van het weer, tot medio week 40 (begin oktober).

Bereikbaarheid:

Na de bouwvak vanaf week 34 is de kruising Aldewei – Smidswei en een deel van de Smidswei zelf gestremd voor doorgaand verkeer in verband met de werkzaamheden. Gedurende de stremming zal het doorgaande verkeer worden omgeleid.

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

Cijfers / techniek:

 • Opnemen / opbreken kantopsluitingen – ca. 485 m¹
 • Opbreken asfaltverhardingen – ca. 1.900 m²
 • Opnemen / opbreken elementenverhardingen, deels hergebruik – ca. 755 m²
 • Verwijderen teervrije funderingslagen – ca. 1.550 m²
 • Verwijderen hekwerken
 • Verwijderen jongeren opvang plek
 • Verwijderen lichtmasten
 • Verwijderen groenvoorzieningen
 • Grond ontgraven uit cunetten en rioolsleuven – ca. 350 m³
 • Leveren en verwerken van zand/grond t.b.v. cunetten, aanvullen van rioolsleuven en aanvullen van bermen / plantvlakken – ca. 300 m³
 • Aanbrengen hoofdriool Ø 250 mm – ca. 210 m¹
 • Aanbrengen kolkleidingen Ø 125 mm – ca. 50 m¹
 • Aanbrengen van inspectieputten – ca. 5 stuks
 • Aanbrengen straat-/trottoirkolken – ca. 30 stuks
 • Leveren en aanbrengen kantopsluitingen – ca. 770 m¹
 • Leveren en aanbrengen elementenverhardingen – ca. 2.300 m²
 • Aanbrengen openbare verlichting
 • Maken plantplaatsen t.b.v. bomen

Recente projecten

Alle projecten

Wij staan voor u klaar

Hidde van der Galiën
Directeur
Kevin Metze
Werkvoorbereider / VCA & CO2 Manager
Johannes Kooistra
Projectleider / Calculatie
Sape Bloemhof
Bedrijfsleider / Projectleider